AJannes en collega bij Straalbedrijf Koop in Farmsum

262 mensen aan het werk door 1000-banenplan

Het 1000-banenplan zorgt er in het eerste halfjaar voor dat 262 mensen voor lange tijd aan het werk zijn gegaan. In totaal worden er tot 2022 duizend inwoners aan een baan geholpen. Het Rijk heeft hiervoor 6,2 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel is inwoners en ondernemers te laten profiteren van de bouwopgave die ontstaat door de aardbevingen.

Scholing bouw en techniek

De banen die ontstaan door de bouwopgave liggen vooral in de bouw en techniek. Om werkzoekenden de kans te geven om in de bouw en techniek aan de slag te gaan is scholing onontbeerlijk. Daarom worden er volop korte opleidingen aangeboden die onder enkele voorwaarden worden gefinancierd door het 1000-banenplan. In 2018 zijn er als 169 mensen opgeleid in de bouw of techniek.

“Een baan voor lange tijd. Dat is wat ik wilde.”

Jannes Hovenkamp uit Delfzijl (53) is één van de gelukkigen die een baan heeft gevonden. Sinds de zomer van 2018 is hij aan de slag bij Straalbedrijf Koop in Farmsum. Daarvoor heeft hij een opleiding van 5 maanden tot schilder gevolgd. Jannes over zijn opleiding: ”Na een jaar thuiszitten en de vier jaar daarvoor alleen baantjes voor korte periodes te hebben gehad, was deze opleiding mijn kans om een vak te leren. Nu heb ik een baan voor lange tijd. Dit is wat ik wilde.” Jannes melde zich via Kansrijkberoep.nl aan voor het beroep Schilder. [lees hier het hele interview]

Samenwerking

Het 1000-banenplan is sinds 2018 van kracht. Verschillende partners hebben het gezamenlijke samenwerkingsconvenant ondertekend, waaronder de gemeenten in het aardbevingsgebied, de Provincie, Werk in Zicht, NCG, CVW, Noorderpoort, Alfa-college, VNO/NCW, FNV, CNV en Bouwend Nederland. Het plan wordt uitgevoerd door Werk in Zicht (samenwerking tussen gemeenten en UWV) in nauwe samenwerking met het EPI-Kenniscentrum.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident