Man met oranje hes en helm

Aanmelden marktconsultatie 1000-banenplan

De eerste ronde van de open house inkoopprocedure ten behoeve van scholingstrajecten bouw en techniek in het kader van het 1000-banenplan is afgerond. In oktober 2019 start de inschrijving voor het eerste tussentijdse toetredingsmoment inkoop (scholings)trajecten. Als voorbereiding op deze inkoopronde wordt een open marktconsultatie verricht op donderdag 5 september van 09.30 – 12.00 uur in de Puntzaal van Paviljoen Sterrebos in Groningen. Bij het aanmelden kunt u aangeven welke thema’s en/of vragen u behandeld wilt hebben.

Het 1000-banenplan

Het voorkomen en herstellen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen tot extra werkgelegenheid. Het 1000-banenplan gaat over het benutten van deze kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het plan heeft tot doel 1000 personen duurzaam uit te laten stromen in de sectoren bouw en techniek. Hierbij wordt de kennis en expertise van regionale bedrijven zoveel mogelijk benut en ingezet. Voor meer informatie over het 1000-banenplan kunt u de brochures in Bijlage 1 – Brochure 1000-banenplan 2018 en Bijlage 2 – Brochure 1000-banenplan 2019.

Marktconsultatie

De marktconsultatie is geen inkoopprocedure en maakt hier geen deel van uit. De uitkomst van deze marktconsultatie zal als input gebruikt worden voor de inkoopprocedure. Door deel te nemen komt u niet in een bevoordeelde of benadeelde positie op het moment dat er een inkoopprocedure volgt.

De marktconsultatie moet een beeld opleveren van de ontwikkelingen en mogelijkheden die de markt biedt met betrekking tot de onderwerpen die zijn genoemd in de verwachte scope van de inkoopprocedure.

De volgende onderdelen komen aan de orde

 • 1000-banenplan
 • Trajectenboek
  • Wijzigingen huidige aanbod
  • Nieuwe scholingstrajecten Bouw & Techniek
  • Jobcoaching
  • Werkfit
  • Taalverwerving op de werkvloer
 • Open House-methodiek
 • Aanmelden en toelating Open House
 • Dialoog en vragen

Van deze marktconsultatie wordt een verslag gemaakt, die naar de deelnemende partijen wordt toegezonden en zal bij publicatie van de inkoopprocedure toegevoegd worden als bijlage.

Voorwaarden en informatie marktconsultatie

Met deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden, zoals genoemd in Bijlage 3 – Voorwaarden en informatie marktconsultatie 1000-banenplan.

© Werk in Zicht 2023 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident