Mensen in gesprek tijdens de afspraken tapas

Afspraakbanen Tapas is een succes

25 november heeft het team afspraakbanen (jobcoaches en accountmanagers) van Werk in Zicht gezamenlijk een afspraakbanen Tapas georganiseerd. Kandidaten uit het doelgroepenregister hebben middels het speeddate principe kennis gemaakt met werkgevers uit de regio.

Wens en mogelijkheden van de kandidaat staat centraal

Uitgaande van de wens en mogelijkheden van de kandidaat zijn de accountmanagers gericht op zoek gegaan naar een passend bedrijf en bijpassende functie voor iedere individuele kandidaat. Dit heeft gezorgd voor een zeer divers aanbod. Van schoonmaak tot groen en van schilder tot schrijver.

Alle kandidaten van de Afspraakbanen tapas hebben vooraf een training gevolgd waarin ze hebben geleerd hoe ze zichzelf kunnen en willen presenteren. Ter afsluiting van de training is van iedereen  een mooi filmpje gemaakt. De kandidaten presenteren zichzelf door enthousiast te vertellen over hun wensberoep. Een compilatie hiervan is ter introductie en aftrap van de middag gebruikt. Zo hebben alle  aanwezigen al kennis met elkaar gemaakt en verlopen de contacten makkelijker. Een eerste indruk blijft het beste hangen toch?

Goed gesprek met enthousiaste kandidaat

Zestien kandidaten hebben drie gesprekken gevoerd met de aanwezige werkgevers. Een vierde ronde was mogelijk op initiatief van de werkgever of kandidaat. Er is gesproken over de functie, wensen en verwachtingen. Zowel de werkgevers als de kandidaten hebben deze dag als zeer positief ervaren. Een ervaring waarbij in ieder geval de kandidaat met meer zelfvertrouwen naar huis gaat. Meer vertrouwen in de toekomst, waarbij een vervolggesprek makkelijk wordt.

Na een evaluatie blijkt dat er zeker tien kandidaten door één of meerdere werkgevers benaderd zal worden voor een vervolggesprek.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident