Arbeidsmarkt blijft gunstig voor werkzoekenden in Groningen

In februari nam het aantal mensen met een WW-uitkering in de provincie Groningen verder toe. Ondanks de stijging van de WW in de afgelopen maanden blijft de arbeidsmarkt krap. Voor werkzoekenden zijn er volop kansen op werk. Zo biedt de zorgsector niet alleen goede kansen voor zorgpersoneel, maar ook voor ondersteunende beroepen.

Verdere toename WW in februari

Eind februari ontvingen 5.679 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,8% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in februari toe met 51 uitkeringen (+0,9%). Hiermee zet de toename van de WW waarmee Groningen sinds december te maken heeft verder door, zij het in een veel lager tempo dan in de afgelopen maanden. De toename van de WW in februari deed zich voor in de meeste sectoren. Vooral de uitzendbureaus, detailhandel en overige industrie droegen bij aan de stijging van de WW. In andere sectoren, zoals de metaalindustrie en zorg & welzijn, nam de WW af. Ondanks de stijging van de WW in de afgelopen maand, was het aantal WW-uitkeringen eind februari nog lager (-8,9%) dan een jaar geleden.

Landelijk nam in februari het aantal WW-uitkeringen licht af. Eind februari telde Nederland 153.910 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat is 0,3% minder dan in januari. Vorig jaar telde Nederland in februari 187.610 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 33.700 uitkeringen (-18%). In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen in de meeste provincies.

Krappe arbeidsmarkt

Het Centraal Planbureau (CPB) sprak vorige week de verwachting uit dat de Nederlandse economie in 2023 en 2024 blijft groeien, ondanks de inflatie, zwakkere wereldhandel en dalende huizenprijzen. De arbeidsmarkt blijft krap en de werkloosheid loopt slechts licht op. Voor veel beroepen zijn er nog steeds grote personeelstekorten, waarvan vele een structureel karakter hebben.

Zorg biedt ook goede baankansen voor niet-zorgpersoneel

De zorgsector is een van de sectoren waarin al jaren veel vraag naar personeel is. Er staan op dit moment 1.400 vacatures open in Groningen voor zorg & welzijn beroepen.

De zorgsector is de grootste sector in Noord Nederland. In Groningen werken 80.000 werknemers in de zorg. Veel banen in de zorgsector zijn zorgberoepen, zoals verzorgende ig of verpleegkundige. Maar een kwart van alle werknemers in de zorg werkt in niet-zorgberoepen, blijkt uit de UWV-publicatie ‘Zorg: meer dan alleen zorgpersoneel’. Het grootste deel van deze groep doet economisch-administratief werk. De kans op werk daarin is het grootst voor medisch en directiesecretaressen, HR-adviseurs, arbeids- & loopbaanspecialisten, boekhouders, controllers en accountants. Daarnaast werken veel mensen in de zorg in een dienstverlenend beroep, zoals schoonmaker, medewerker bediening horeca, keukenassistent, kok, kapper en schoonheidsspecialist. Andere beroepen komen minder vaak voor, zoals technici, ICT’ers en beveiligers. Ook zij zijn van belang om goede zorg mogelijk te maken. In de zorgsector zijn er dus ook goede baankansen voor werkzoekenden. Ook zonder zorgdiploma.

Ook tekorten in niet-zorgberoepen in de zorg. Secretarieel medewerkers. HR-adviseurs. Schoonmakers.

Regionale verschillen

Februari laat in het Noorden een wisselend beeld zien als het gaat om de ontwikkeling van de WW. Tegenover de toename van de WW in Groningen staat een afname in Friesland en Drenthe. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind februari in de provincie Friesland 6.202 WW-uitkeringen; 0,4% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind februari 15,4% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in februari met 1,4% af tot 4.681. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 16,8%.

Regionale_nieuwsflits_arbeidsmarkt_provincie_Groningen 325 kb. PDF.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident