Foto van een ziekenhuis met een verpleegkundige en een patiënt

Dalende WW en nijpend tekort aan zorgpersoneel

In februari nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen af. Ook in voorgaande jaren begon in februari het dalen van de WW richting de zomer als gevolg van seizoenswerkgelegenheid. Daarnaast zorgden de versoepelingen van de coronamaatregelen voor aantrekkende werkgelegenheid in horeca, cultuursector, contactberoepen en delen van de detailhandel. In de zorg bleef de vraag naar personeel onverminderd groot. UWV werkt samen met partners aan zij-instroom van werkzoekenden om de tekorten te verminderen.

Minder WW-uitkeringen in januari

Eind februari telde Groningen 6.231 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in februari af met 128 uitkeringen (-2,0%) ten opzichte van vorige maand. In vrijwel alle sectoren nam de WW af. Ook is er door de afgekondigde versoepelingen eind februari meer werkgelegenheid ontstaan in onder andere de horeca, cultuursector, contactberoepen en niet-essentiële winkels. Dit droeg bij aan de daling van de WW in deze sectoren. Eind februari 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-33,4%).

Grote tekorten aan zorgpersoneel

Deze week is het de Ontdekdezorg-week. In de periode van 14 tot 19 maart organiseren regionale werkgeversorganisaties activiteiten om mensen kennis te laten maken met het werken in zorg en welzijn. En dat is hard nodig: de vraag naar zorgpersoneel is erg groot. In het kader van de aandacht voor de zorg, brengt UWV vandaag de Barometer Zorg uit. Deze beschrijft de ontwikkelingen binnen de zorgsector.

De afgelopen jaren daalde het aantal WW-uitkeringen vanuit de zorg gestaag. In de arbeidsmarktregio Groningen lag het aantal WW-uitkeringen aan personeel met een zorgberoep eind 2021 een kwart (26%) lager dan eind 2020. In diezelfde periode nam het aantal openstaande vacatures juist toe met 36%. Door de afname aan beschikbaar personeel en het toenemend aantal openstaande vacatures, zijn de tekorten in de zorg alleen maar groter geworden. In Groningen geldt vooral voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verzorgenden (ig) en medisch praktijkassistenten dat er veel meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Maar ook in andere zorgberoepen is er meer vraag dan dat er beschikbaar personeel is. UWV werkt samen met partners aan het verminderen van deze tekorten door onder andere zij-instroom.

UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt Zorgberoepen 2021 Q4

Werving nieuwe zij-instromers van start

In maart wordt voor het 5e jaar op rij gestart met de werving voor nieuwe zij-instromers in de zorg die hun opleiding dan starten in september. Samen met diverse zorginstellingen worden deelnemers door een voorschakeltraject en een verkorte BBL-opleiding niveau 3 opgeleid voor een functie in de zorg. Zo kunnen zij al snel waardevol zijn als ondersteuning voor de begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen. Zeker 85% van de deelnemers vindt hierdoor een baan bij een van de deelnemende organisaties in de zorg, zoals gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Afname WW in Nederland

Eind februari telde Nederland 187.610 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 192.951 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 5.341 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-2,8%). Een jaar eerder telde Nederland 286.059 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 98.449 uitkeringen, ruim een derde van het bestand (-34,4%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In februari nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind februari i in de provincie Friesland 7.331 WW-uitkeringen; 3,9% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind februari 34,5% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in februari met 3,0% af tot 5.626. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 31,9%.
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident