Groepje mensen voor de uitreiking van de Social Return Award

De Dolmans Landscaping Group ontvangt Social Return Award

De Dolmans Landscaping Group staat bekend om haar actieve houding voor het bieden van kansen voor mensen in re-integratie trajecten. Voor deze inzet beloont Werk in Zicht de Dolmans Landscaping Group met een Social Return Award in de sector Groen en Agrarisch. Een terechte aanvulling op de reeds behaalde certificering van Great Place to Work.

Iedereen die kan werken moet een kans krijgen

Voor de doelgroep biedt de Dolmans Landscaping Group een veilige haven om hernieuwde stappen op de arbeidsmarkt te nemen. Vol enthousiasme worden kandidaten opgenomen in het huidige personeelsbestand en begeleidt naar een kansrijk beroep. Daarnaast werkt de Dolmans Landscaping Group volop mee aan de voorlichtingsprojecten en evenementen die georganiseerd worden vanuit Werk in Zicht ter bevordering van het enthousiasmeren van nieuwe medewerkers voor de Groen en Agrarische Branches.

Doel ruimschoots gehaald

Vanaf 2020 is de Dolmans Landscaping Group een samenwerkingspartner in de groenvoorzieningsopdrachten van de Gemeente Groningen. Vanaf die periode zijn er 4 bestekken gegund, waarvan 2 inmiddels zijn afgerond. Hierin is de Social Return verplichting een vast onderdeel. Dolmans Landscaping Group heeft inmiddels de 100% marge van 3 projecten ruimschoots behaald. Gedurende deze periode zijn er 15 medewerkers met een geregistreerde afstand tot de arbeidsmarkt gestart op diverse projecten.

Toekomstperspectief bieden

De Social Return Award is ontstaan om opdrachtnemers van de gemeente te waarderen voor de manier waarop ze de Social Return verplichting invullen. Door Social Return mee te nemen in het aanbestedingsproces creëren we extra baankansen voor mensen die normaliter minder snel aangenomen worden. In het inkoopbeleid van gemeente Groningen is Social Return een eis voor bedrijven of organisaties die willen aanbesteden.

Samenwerking met diverse partijen

De uitreiking van de Social Return Award is mogelijk gemaakt door Werk in Zicht. Dit is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en Sociale Werkvoorziening in Groningen en Noord-Drenthe. We werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident