Bestuurders tijdens de viering van de 1000e kandidaat van het 1000-banenplan

Duizend inwoners aan het werk door 1000-banenplan

Vanaf maart 2018 hebben duizend mensen in de arbeidsmarktregio Groningen werk gekregen met behulp van het 1000-banenplan. De samenwerking tussen de arbeidsmarktregio Groningen, sociaal partners, het rijk, opleiders, werkgevers en brancheorganisaties heeft tot dit mooie resultaat geleid. Het rijk had hiervoor 6,4 miljoen euro te beschikking gesteld.

Beroepen van de toekomst

“Samenwerken, scholing op maat en aandacht voor inwoners die in de praktijk willen leren, dat zijn de sleutelwoorden voor dit succes”, aldus Carine Bloemhoff, bestuursvoorzitter van de arbeidsmarktregio. “Ik vind het geweldig dat we nu al de 1000e duurzame plaatsing hebben bereikt. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat mensen omgeschoold worden voor beroepen van de toekomst. Dat is voor de kandidaten fijn want zij hebben weer werk en dus meer toekomstzekerheid, maar uiteraard ook voor de bedrijven die deze werknemers keihard nodig hebben”.

Scholing op maat

Het 1000-banenplan is in het leven geroepen om inwoners en bedrijven uit de regio kansen te bieden die voortkomen uit de verstevigingsoperatie als gevolg van de aardbevingen. Dit gaat dan vooral over beroepen in de Bouw, Techniek, Zorg, Transport en Logistiek. Voor veel inwoners betekende dit dat zij de mogelijkheid kregen om zich te laten om- of bijscholen. Daarvoor zijn opleidingen op maat ontwikkeld voor beroepen waar veel vraag naar is. Uiteindelijk zijn er ruim 90 opleidingsmogelijkheden gecreëerd. Ruim 1.200 inwoners hebben een opleiding gevolgd, waarvan er nu (eerder dan verwacht) duizend een duurzame baan hebben gevonden. De arbeidsmarktregio Werk in Zicht coördineerde dit project, hierin werken alle gemeenten en UWV nauw samen.

Opleiders en bedrijven heel belangrijk

De opleiders en bedrijven in onze regio hebben de belangrijkste bijdrage geleverd. Door speciale opleidingen te ontwikkelen of door hun bedrijf open te stellen en scholing op de werkvloer mogelijk te maken. In sommige gevallen waren er bedrijven die hele klassen opleidden. In andere gevallen ging het om een individuele leerling. Carolien Doesburg, projectleider 1000-banenplan: “Alleen red je het gewoon niet om zo’n grote opgave te realiseren, je kunt dit alleen doen als je het echt samen doet en dat is ons goed gelukt. Het project duurt tot eind 2021, dat betekent dat we nog meer dan de beoogde 1.000 banen die we in 2018 voor ogen hadden gaan realiseren. Hier kunnen alle partners echt trots op zijn.”

De toekomst

De samenwerkingspartners hebben al een vervolg op dit succes geregeld. Met behulp van geld uit het Nationaal Programma Groningen kan het 1000-banenplan doorgezet worden. Wel onder een nieuwe naam, namelijk Kansrijk Opleiden. Hier richt men zich op alle kansrijke sectoren in onze regio.

Meer inwoners scholen

Vandaag werd door alle betrokken partijen het behaalde succes gevierd. Dit gebeurde in het Kielzog in Hoogezand in de vorm van een webinar dat online te volgen was. Alle partijen gaven aan te willen werken aan een vervolg zodat nog meer inwoners kunnen worden geschoold richting een duurzame baan.

Meer informatie over het 1000-banenplan is te vinden op www.werkinzicht.nl. Werkzoekenden kunnen terecht op www.kansrijkberoep.nl.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident