Geen verdere stappen loonkostensubsidie met noodmaatregel NOW

Bij werkgevers die loonkostensubsidie (LKS) ontvangen omdat zij werknemers vanuit de banenafspraak in dienst hebben, ontstond afgelopen weken onrust over de verrekening van LKS met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW).

Er komt geen verrekening

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afgebeeld: Tamara van Ark
Foto: Tim Staps | Pay for People

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu besloten dat die verrekening er niet komt. In de NOW-regeling staat dat een werkgever die gebruik mag maken van de NOW, dit aan de gemeente waarvan hij loonkostensubsidie (LKS) ontvangt, moet melden. Dit duidde op een mogelijke verrekening. Omdat verrekening pas na enige tijd geschiedt, zou dit tot langdurige onzekerheid over het subsidiebedrag en tot extra administratieve rompslomp leiden. Maar in haar aanbiedingsbrief van 10 april geeft Van Ark aan geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken. Zij schrijft:

“Alles afwegende heb ik besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd. De kosten hiervan zijn beperkt. Hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.
De noodzaak voor een verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen komt hiermee te vervallen.”

Hier vind je beide documenten: de aanbiedingsbrief van Van Ark en de bijlage met de antwoorden op alle Kamervragen. Het antwoord op de LKS-/NOW-vraag staat op pagina 21.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident