Vrouw maakt eten klaar in de keuken

Herstel Groningse arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022

In mei nam de WW in Groningen verder af met 8,9 procent. Ook lag het aantal WW-uitkeringen lager dan vorig jaar. De economie toont zich veerkrachtig en lijkt zich te herstellen van de coronacrisis. Maar het herstel is nog onzeker en werkt met enige vertraging door op de arbeidsmarkt. Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose neemt in 2021 het aantal gewerkte uren weer toe. Het herstel van het aantal banen in Groningen is naar verwachting in 2022 zichtbaar.

WW in mei verder gedaald

Eind mei telde Groningen 7.815 WW-uitkeringen. Dat is 2,5% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in mei af met 766 uitkeringen (-8,9%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in mei in vrijwel alle sectoren. Vooral in de uitzendsector nam het aantal WW-uitkeringen af. Ook in alle leeftijdscategorieën was er sprake van een daling van de WW, maar het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. Sinds vorige maand ligt het aantal WW-uitkeringen ook weer lager dan een jaar eerder. In mei 2020 waren er nog 10.446 uitkeringen. Dat aantal is 25,2 procent lager in mei 2021 (-2.631 uitkeringen).

WW in heel Nederland gedaald

Eind mei telde Nederland 249.568 WW-uitkeringen. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 266.386 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 16.818 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-6,3%). In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen in mei af. Een jaar eerder telde Nederland 301.073 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 51.505 uitkeringen (-17,1%). De daling van de WW op jaarbasis is ook in alle provincies zichtbaar.

Economisch herstel in 2021, banengroei volgt volgend jaar

Het uitbreken van de coronapandemie in 2020 en de daarop volgende overheidsmaatregelen hebben grote invloed op de economie en arbeidsmarkt. Dat geldt uiteraard voor 2020 en 2021, maar ook voor de jaren daarna. De economie blijkt wel behoorlijk veerkrachtig. Het Centraal Planbureau voorspelt een economische groei van 2,2% in 2021 en 3,5% in 2022. Maar het herstel is met veel onzekerheid omgeven en werkt met vertraging door op de arbeidsmarkt. In 2021 neemt het aantal gewerkte uren al toe, maar pas in 2022 groeit het aantal banen. Dit blijkt uit UWV Arbeidsmarktprognose 2021 – 2022, waarin wel een grote mate van onzekerheid zit vanwege de coronacrisis.

Dit jaar nog kleine banenkrimp in Groningen

In de arbeidsmarktregio Groningen is er in 2021 nog sprake van een krimp van ruim 500 banen (-0,2%). Wel zijn er ook in 2021 al sectoren waarin de werkgelegenheid toeneemt. Zoals gebruikelijk reageert de uitzendbranche als eerste op de aantrekkende economie met een groeiend aantal uitzendbanen. Ook in sectoren als zorg & welzijn, openbaar bestuur en industrie groeit het aantal banen naar verwachting in 2021. Daar staan dit jaar echter ook nog sectoren tegenover met een krimpende werkgelegenheid.

Hoewel de horeca inmiddels weer open is en volop vacatures heeft, komt de werkgelegenheid gemiddeld over het hele jaar nog niet terug op het oude niveau. Ook sectoren als  groothandel, detailhandel, overige diensten (waaronder kappers, nagelstudio’s) en overige zakelijke diensten (waaronder schoonmaakbedrijven) laten in 2021 nog een krimpende werkgelegenheid zien. In 2022 is er in de arbeidsmarktregio Groningen voor het eerst weer sprake van banengroei. Naast de uitzendbranche en de zorgsector, zijn dan ook de horeca en detailhandel aanjagers van een groeiende werkgelegenheid. Uiteraard zijn ook deze regionale prognoses omgeven met grote onzekerheid en gebaseerd op de huidige ontwikkelingen in het bestrijden van de coronapandemie.

Regionale verschillen

In mei nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind mei in de provincie Friesland 9.200 WW-uitkeringen; 9,6% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind mei 21,8% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in mei met 9,3% af tot 6.768. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 23,4%.
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident