Hoe kan je invulling geven aan Afspraakbanen?

In 8 stappen naar inclusief ondernemen

Praktijkroute

De Praktijkroute is een extra mogelijkheid voor mensen uit de Participatiewet om opgenomen te worden in het doelgroepenregister als zij een loonwaarde hebben lager dan 100%.

De Praktijkroute, die sinds 1 januari 2017 openstaat, maakt het eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen in een reguliere baan, met de ondersteuning die zij nodig hebben. Bovendien bespaart deze extra toegangsroute u als werkgever administratieve rompslomp.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Mensen worden op de werkplek beoordeeld, bij voorkeur tijdens een proefplaatsing. De Praktijkroute sluit daardoor beter aan op het arbeidsleven. De gemeente stelt aan de hand van een gevalideerde methodiek vast of de persoon met een arbeidsbeperking zelf in staat is om het WML te verdienen op die werkplek. Is dat niet het geval, dan geeft de gemeente dit door aan het UWV en wordt de persoon met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de banenafspraak opgenomen. Een extra beoordeling door het UWV is dan niet meer nodig.
  • De baan waarop deze persoon werkt, telt mee voor de banenafspraak als de persoon in het doelgroepregister wordt opgenomen. Ook kunt u als werkgever dan aanspraak maken op bepaalde voordelen, zoals loonkostensubsidie, de no-risk polis, de premiekorting (als de persoon voor die tijd nog niet in een dienstbetrekking werkte), het Lage Inkomens Voordeel (LIV) als aan de voorwaarden daarvan wordt voldaan en het Loonkostenvoordeel (LKV).

Wilt u meer weten over de praktijkroute? https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/praktijkroute

Contact

Zoek en vind jouw persoonlijke WIZ-adviseur

Selecteer een regio en vervolgens een sector 1. Selecteer een regio en sector

Selecteer hier jouw WIZ-adviseur 2. Vind jouw WIZ-adviseur

Selecteer hier  jouw WIZ-adviseur

Vul het onderstaande formulier in om rechtsstreeks contact op te nemen met jouw WIZ-adviseur 3. Neem contact op via het formulier

Vul het onderstaande formulier in om rechtstreeks contact op te nemen met jouw WIZ-adviseur

Contactformulier

Vind jouw WIZ-adviseur
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident