Elektromonteur werkt aan windmolens

In Groningen forse daling van WW-uitkeringen in tweede coronajaar

In december 2021 eindigde het tweede jaar in de greep van de coronapandemie. De coronacrisis had vooral tijdens de eerste coronagolf veel invloed op de arbeidsmarkt. Daardoor stegen de WW-uitkeringen in 2020. In 2021 daalde de WW juist sterk en kwam lager uit dan voor de crisis. In december 2021 was de WW in Groningen een derde lager dan een jaar eerder.

WW in december gestegen

Eind december telde Groningen 6.211 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december toe met 496 uitkeringen (8,7%) ten opzichte van vorige maand. Het is gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen stijgt in december. Dit heeft te maken met de afnemende werkgelegenheid in seizoengevoelige sectoren. Zo nam de WW in Groningen met name toe vanuit de uitzendsector, horeca en bouw. Eind december 2021 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-33,6%). Sinds driekwart jaar ligt de WW weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie.

Ondanks lockdowns een derde minder WW-uitkeringen in tweede coronajaar

De afgelopen twee jaren had de coronacrisis veel invloed op de arbeidsmarkt. Vooral tijdens de eerste coronagolf (vanaf maart 2020) liep het aantal WW-uitkeringen flink op. Daarna daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Dit voorkwam veel ontslagen.

Aantal WW-uitkeringen in Groningen

 

 

 

 

 

 

Toch namen de uitkeringen in 2020 toe ten opzichte van eind 2019. Die toename was in Groningen (+21%) wel kleiner dan landelijk (+28%). Een verklaring is de regionale sectorstructuur. Zo zijn er in de regio relatief veel banen in zorg & welzijn. In deze sector bleef grote vraag naar personeel en daalde de WW in 2020.

Ondanks verschillende lockdowns herstelden de economie en arbeidsmarkt zich in 2021. De WW-uitkeringen namen sterk af, en kwamen duidelijk lager uit dan voor de coronacrisis. In een jaar tijd daalde dit aantal met circa een derde, zowel landelijk als in Groningen.

Afname WW in heel Nederland

Eind december telde Nederland 191.775 WW-uitkeringen. Dat is 2,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 189.228 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee toe met 2.547 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (1,3%). Na maanden van daling is er nu weer sprake van een toename van het aantal WW-uitkeringen. Dit is echter gebruikelijk in december door afnemende seizoenwerkgelegenheid en in bijna alle regio’s zichtbaar. Een jaar eerder telde Nederland 285.659 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 93.884 uitkeringen (-32,9%), ongeveer een derde van het bestand. De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In december nam de WW toe in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind december in de provincie Friesland 7.483 WW-uitkeringen; 8,1% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind december 32,5% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in december met 8,7% toe tot 5.667. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 30,2%.

Bijlagen

Regionale_nieuwsflits_arbeidsmarkt_provincie_Groningen.pdf
Ontwikkeling lopende WW-uitkeringen stand dec 2021 ten opzichte van dec 2020
Ontwikkeling lopende WW-uitkeringen stand dec 2021 ten opzichte van nov 2021

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident