Man aan het werk in een technisch beroep

Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap in Noord-Nederland

In Noord-Nederland is de regeling Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap van start gegaan. Doel van deze regeling is om gezamenlijk te investeren in nieuw en zittend personeel om werknemers in deze sectoren én om zij-instromers klaar te stomen voor een nieuwe baan in de bouw & infra of in de techniek. De eerste resultaten zijn veelbelovend; er zijn in korte tijd al 31 trajecten voor 85 werknemers aangevraagd.

Publiek-Private Samenwerking

Het project Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap is geïnitieerd vanuit de Techniekcoalitie Noord Nederland en is een Publiek-Private Samenwerking bestaande uit de volgende partijen: Koninklijke Metaalunie, Koninklijke Bouwend Nederland en Techniek Nederland en de O&O fondsen OOM, A+O Metalektro en WIJ-Techniek samen met de vakverenigingen CNV Vakmensen, FNV Metaal en de Unie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een extra financiële bijdrage vanuit de drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen (via Werk in Zicht Groningen). Het totale budget is €3,4 miljoen. De regeling wordt uitgevoerd via Service Punt Techniek Noord en SNN en loopt tot 31 december 2022.

Meer informatie over Kansen Verzilveren.

Kansen Verzilveren: vier deelregelingen (op = op):

    1. Deelregeling scholing zittend personeel op gezamenlijk initiatief werkgever en werknemer (50% subsidie tot een maximum van € 500,- per werknemer die de opleiding gaat volgen);
    2. Deelregeling persoonlijke scholing op initiatief van zittend personeel of uitzendkracht (maximaal € 1.000,- subsidie verleend aan zittend personeel of uitzendkracht voor de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit);
    3. Deelregeling zijinstroom heeft tot doel de technische sectoren vitaal te houden en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten in de verschillende branches. Via een zij-instroomtraject kunnen werkzoekenden zich laten (om)scholen naar een baan in de Techniek of de Bouw & Infra (50% subsidie tot een maximum van € 2.500,- per werkzoekende);
    4. Deelregeling extra begeleiding voor de zijinstromers om goed te kunnen functioneren in een nieuwe baan (maximum van € 1.200,- als tegemoetkoming in de extra begeleidingskosten van de zij-instromer).

Snel en efficiënt

De aanvragen voor de vier deelregelingen lopen via de arbeidsmarktcoaches van Service Punt Techniek Noord waarbij zij samen met de werkgever of de kandidaat de mogelijkheden in kaart brengen en de gegevens checken en uploaden zodat de aanvraag snel en efficiënt in behandeling kan worden genomen.

Bron: https://techniekpact.nl/nieuws/kansen-verzilveren-voor-technisch-vakmanschap-in-noord-nederland 

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident