Foto van de onthulling van een bord tijdens de startbijeenkomst van Project Kansrijk Opleiden

Project Kansrijk Opleiden biedt gratis scholing voor 1200 inwoners

Vanaf vandaag start het project “Kansrijk Opleiden”. Inwoners van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe krijgen de kans om zich gratis te laten bij- en omscholen. Vooral in de sectoren waar veel werk is en kansen liggen zoals de bouw & techniek, transport & logistiek, zorg, horeca en klantenservice. Ook bedrijven die ondersteuning nodig hebben bij scholing van medewerkers kunnen een beroep doen op het project. Na vier jaar hebben minimaal 1000 personen een basisopleiding gevolgd en 200 mensen een maatwerkscholing. 200 bedrijven zijn voorzien van advies op het gebied van scholing en 20 bedrijven hebben praktijkruimte beschikbaar gesteld voor leerwerktrajecten.

“Ook voor ondernemers met personeelstekort biedt Kansrijk Opleiden ondersteuning”

Scholing ontwikkelen

Veel mensen missen de aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat wordt deels veroorzaakt doordat overheden en MKB bedrijven over onvoldoende middelen beschikken om noodzakelijke scholing te ontwikkelen en uit te voeren. In de afgelopen jaren hebben de aardbevingsgemeenten met subsidie van het Rijk basisopleidingen voor deze doelgroep ontwikkeld en uitgevoerd. Inmiddels zijn meer dan 1000 personen via deze vorm van scholing aan het werk gegaan, met name in de sectoren bouw en techniek.

Nationaal Programma Groningen

Met het project Kansrijk Opleiden wordt deze werkwijze voortgezet met behulp van subsidie van de provincie Groningen in het kader van het Nationaal Programma Groningen. Alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe (Werk in Zicht) doen mee. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Naast bouw en techniek worden de opleidingen nu uitgebreid naar andere sectoren als transport & logistiek, zorg, horeca en klantenservice.

Investeren in vakmensen

Voorzitter arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe, Carine Bloemhoff: “Onze regionale economie is sterk afhankelijk van praktijkgeschoolde mensen en bedrijven die investeren in deze vakmensen. Het stimuleren en ondersteunen van deze inwoners en ondernemers is cruciaal voor onze toekomst. Kansrijk Opleiden biedt deze mogelijkheid voor iedereen in de Provincie Groningen en Noord-Drenthe om met een praktijkopleiding weer aan het werk te komen. Ik ben erg blij dat we hier samen de schouders onder zetten.”

Kansrijk Beroep

Via gratis praktijkgerichte opleidingen op www.kansrijkberoep.nl kunnen inwoners uit de gehele arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe zich aanmelden om te leren. Inwoners worden hier ook door middel van een campagne op geattendeerd, deze gaat vanaf vandaag van start. Ondernemers die behoefte hebben om op maat ingerichte praktijkopleiding te ontwikkelen voor (toekomstig) personeel, kunnen zich melden bij een werkgeversadviseur van Werk in Zicht, via www.werkinzicht.nl.

Folder Kansrijk Beroep met een foto van een man die werkt als timmerman

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident