Twee vrouwen met een molen

Krapte op de Groningse arbeidsmarkt

In augustus nam de WW in Groningen verder af met 5,0 procent. In Groningen is er nu sprake van een krappe arbeidsmarkt. Door minder werkzoekenden en meer vacatures hebben werkgevers moeite personeel te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt betreft veel beroepsgroepen.

WW in augustus verder gedaald

Eind augustus telde Groningen 6.635 WW-uitkeringen. Dat is 2,2% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in augustus af met 352 uitkeringen (-5,0%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in de afgelopen maand in vrijwel alle sectoren. Vooral in de commerciële dienstverlening, uitzendsector en horeca nam het aantal WW-uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en in de chemische industrie was sprake van een toename van de WW. Voor het onderwijs is een toename van de WW in augustus een jaarlijks terugkerend patroon dat wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind augustus 2021 lag het aantal WW-uitkeringen ook ruim lager dan een jaar eerder (-31,2%). Sinds drie maanden ligt de WW weer onder het niveau van eind 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie.

Arbeidsmarkt Groningen is krap

De afname van het aantal WW-gerechtigden en de stijging van het aantal vacatures zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt van Groningen voor het eerst sinds 2016 krap is. Dit blijkt uit de Spanningsindicator van UWV met nieuwe data over het tweede kwartaal van 2021. Krapte betekent dat werkgevers moeite hebben om hun vacatures te vervullen. Voor werkzoekenden biedt dit juist kansen: zij ervaren minder concurrentie. Voor vrijwel alle beroepsgroepen is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Uitzondering hierop vormen in Groningen de creatieve en taalkundige beroepen. ICT-beroepen waren vorige maand al krap en zijn nu als enige zeer krap. Binnen beroepsgroepen kunnen er wel verschillen zijn. Zo is binnen de beroepgsgroep ‘zorg en welzijnberoepen’ bijvoorbeeld de arbeidsmarkt voor sociaal-cultureel werkers zeer ruim terwijl die voor verzorgenden ig zeer krap is. De krapte op de arbeidsmarkt wordt in heel Nederland gevoeld. In alle regio’s is de arbeidsmarkt krap, in Zeeland en Midden-Utrecht zelfs zeer krap.

WW in heel Nederland gedaald

Eind augustus telde Nederland 212.661 WW-uitkeringen. Dat is 2,3% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 224.227 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 11.566 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-5,2%). In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen in augustus af. Een jaar eerder telde Nederland 291.660 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 78.999 uitkeringen (-27,1%). De daling van de WW op jaarbasis is ook in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In augustus nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind augustus in de provincie Friesland 7.536 WW-uitkeringen; 5,6% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind augustus 30,5% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in augustus met 3,7% af tot 5.761. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,5%.
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident