Meer dan helft regionale werkgevers in Groningen moet definitieve berekening 2e periode NOW nog aanvragen

Met nog een maand tot de deadline moet nog 53 procent van de regionale werkgevers de definitieve berekening voor de tweede periode NOW aanvragen. Zij hebben nog tot en met donderdag 31 maart om hun definitieve omzetverlies door te geven of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring. UWV gaat ze daar deze maand nadrukkelijk op wijzen door extra communicatiemiddelen in te zetten. Als werkgevers de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot een terugvordering van het complete voorschot.

Definitieve berekening

In de tweede periode NOW, die liep van juni tot en met september 2020, werd aan ruim 63.500 werkgevers een voorschot toegekend, in totaal een bedrag van 4,3 miljard euro. Deze werkgevers hadden samen 1,3 miljoen werknemers in dienst. Het aanvragen en ontvangen van het voorschot was de eerste stap van het proces. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de tweede NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Werkgevers moeten uiterlijk 31 maart 2022 zelf een aanvraag indienen voor die definitieve berekening en het feitelijke omzetverlies doorgeven.

Helft regionale werkgevers

Van de 1770 NOW-ontvangers in Groningen hebben er inmiddels 824 (47 procent) hun aanvraag voor de definitieve berekening ingediend, 946 werkgevers (53 procent) moeten dat dus nog doen. Dat zijn er naar verhouding meer dan landelijk. Landelijk waren er ruim 63.500 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen. Daarvan heeft inmiddels bijna 49 procent (31.000 werkgevers) de definitieve berekening aangevraagd, ruim 51 procent (32.500 werkgevers) moet dat nog doen. Wanneer een werkgever die aanvraag niet indient kan UWV geen definitieve berekening maken en wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden.

‘Uit onderzoek blijkt gelukkig dat bijna alle werkgevers inmiddels weten dat ze die aanvraag moeten doen en dat ze daar vaak ook al mee bezig zijn’, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. ‘Toch moet ruim een kwart van de werkgevers nog beginnen. We raden hen aan daar nu echt mee aan de slag te gaan, want het kost vaak toch wel wat tijd om alle informatie te verzamelen en aan te leveren.’

Uitstel mogelijk voor afronden derden- of accountantsverklaring

Werkgevers die meer dan 20.000 euro aan voorschot hebben ontvangen hebben een zogeheten derdenverklaring nodig (bijvoorbeeld van hun boekhouder) of een accountantsverklaring. Net als bij de definitieve berekening voor de eerste periode NOW is het mogelijk om daar veertien weken uitstel voor te krijgen. ‘Het zal ook nu weer druk zijn bij boekhouders en accountants en dat kan ervoor zorgen dat het niet lukt om op 31 maart die derden- of accountantsverklaring afgerond te hebben’, aldus Maarten Camps. ‘Maar het is belangrijk dat je dat dan wel uiterlijk 31 maart aangeeft. We hebben daarvoor een speciaal formulier op onze website staan.’

UWV gaat werkgevers de komende maand nog nadrukkelijk wijzen op de naderende deadline. Dat gebeurt enerzijds door werkgevers rechtstreeks te mailen en te bellen, anderzijds door middel van onder meer online advertenties en radiospotjes. Alle informatie over het aanvragen van de definitieve berekening voor de tweede periode NOW is te vinden op de website van UWV.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident