Huis versterken vanwege aardbevingsschade in Groningen

Meer scholing op maat helpt werkzoekenden aan baan

De gaswinning en de daarmee gepaard gaande aardbevingen hebben grote gevolgen voor het leven in Groningen. Emotionele en materiële gevolgen. Nu is er het 1000-banenplan. Dat gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding.

Herstellen en voorkomen

Er moet aardbevingsschade worden voorkomen, schade worden hersteld en woningen en gebouwen versterkt. Het herstellen en voorkomen van aardbevingsschade leidt in deze regio tot extra werkgelegenheid.
De provincie, gemeentes uit de aardbevingsregio, Werk in Zicht, Alfa-college, Noorderpoort, Bouwend Nederland regio Noord, VNO-NCW/ MKB Groningen, FNV en CNV, Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken samen in het 1000-banenplan. De extra werkgelegenheid moet zoveel mogelijk ten goede komen aan werkzoekenden en bedrijven in deze regio. Doel van het 1000-banenplan is om minimaal duizend werkzoekenden aan een baan te helpen. Inmiddels zijn er al 156 mensen aan de slag via het 1000-banenplan.

Vakmensen gezocht!

Er zijn in deze regio diverse beroepen waarvoor vakmensen nodig zijn. Het gaat dan met name om banen in de bouw en techniek, voortkomend uit de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied heeft daarvan op de website Kansrijk Beroep een overzicht gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om installatiemonteur, timmerman, metselaar, voeger, lasser of elektromonteur.

Maar je kunt niet zomaar aan de slag in dit vak. Scholing en extra begeleiding is vaak noodzakelijk. Wat hebben de werkzoekenden nodig aan scholing om hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt zodat ze een goede baan vinden met toekomstperspectief?

Maatwerkscholing is noodzakelijk

EPI-kenniscentrum brengt nu in kaart wat er aan scholing is in deze regio. Zo wordt duidelijk waar welke opleidingen gevolgd kunnen worden en kunnen eventuele tekorten worden gesignaleerd. Met name als het gaat om maatwerkscholing.

Werkzoekenden zijn niet altijd op zoek zijn naar een reguliere opleiding zoals beroepsopleidende leerweg (BOL) of beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Een passend maatwerktraject biedt dan uitkomst. Waarbij bijvoorbeeld meer aandacht is voor praktijkgericht leren en minder theorie aan bod komt.

Belangrijk is om uit te gaan van de behoefte van de werkzoekende én de werkgever. Doel is de werkzoekende zo te scholen dat hij of zij daarmee weer jaren vooruit kan en dat het aansluit op de wensen van de werkgever.

Mist er wat qua scholing? Dan neemt EPI-kenniscentrum samen met de scholingspartners en Werk in Zicht het initiatief om extra trainingen te ontwikkelen om de werkzoekenden de juiste scholing aan te kunnen bieden. Daarbij borgen wij de kwaliteit van de (bestaande) opleidingen en stemmen die af met de diverse scholingspartners en WIZ. Daarnaast ondersteunen we bestaande initiatieven die maatwerkscholing verzorgen.

Maatwerktraining Basis metselen

Om nog even terug te komen op de kansrijke beroepen: duidelijk is dat het Noorden zit te springen om metselaars. Voor zowel het uitvoeren van herstel- en versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied als voor de reguliere ver- en nieuwbouw. Daarom heeft EPI-kenniscentrum in samenwerking met Concreet Onderwijsproducten de training Basis metselen ontwikkeld. Deze training wordt aangeboden bij SSPB Praktijkcentrum Bouw Groningen in Sappemeer en Leerbouwen in Delfzijl.

Het doel van de training is om de deelnemer de basis van het vak metselen aan te leren, waardoor de deelnemers snel inzetbaar zijn als metselaar bij kleine werkzaamheden. Daarnaast hopen we dat aankomende vaklieden geïnteresseerd raken in het vak van metselaar en zich hier verder in willen ontwikkelen.

Voor wie?

De training is bestemd voor werkzoekenden, met óf zonder achtergrond in de bouw. Daarnaast dient deze training als kennismaking met het metselvak. Mocht een deelnemer na het volgen ervan erg enthousiast worden over het werk als metselaar, dan kan hij doorstromen naar een metselopleiding in de BBL of andere trainingen gaan volgen. Later dit wordt jaar de training Schadeherstel metselen aangeboden.

Toekomst

Er zijn volop ontwikkelingen binnen het 1000-banen plan. Ben je werkzoekende, dan vind je via de website Kansrijk Beroep meer informatie. Ben je werkgever en wil je meer weten over de mogelijkheden die dit plan voor je bedrijf biedt, neem dan een kijkje op Werk in Zicht.

Bron: EPI Kenniscentrum

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident