Uitreiking van de SROI award bij Mennens in Groningen

Mennens zet zich meer dan 100% in om SROI te realiseren

Vanwege hun bijzondere maatschappelijke houding en de extra inzet van SROI heeft de Mennens-vestiging in Groningen de Social Return-award ontvangen. Wethouder Carine Bloemhoff heeft hen op donderdag 3 maart de SROI award uitgereikt. Mennens heeft meer inspanningen verricht dan dat zij contractueel verplicht zijn. Het gehele SROI traject is gerealiseerd met dank aan de nauwe samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen, Mennens en Werk in Zicht.

Samenwerken

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe die gezamenlijk aan een arbeidsmarkt bouwen die voor iedereen toegankelijk is.

Opdrachtgever Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2019 de aanbesteding inspectie, keuring en beveiliging gegund gekregen. Om dit te kunnen uitvoeren is Mennens als opdrachtnemer ingeschakeld om dit project uit te voeren.

Wat is Social Return on Investment (SROI)?

Met Social Return on Investment (SROI) wordt het aandeel van een bedrijf in sociaal ondernemerschap bedoeld. Het doel is extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en hen zo aan betaald werk te helpen. Mennens heeft vooral op dit specifieke vlak de nadruk gelegd met prachtige resultaten tot gevolg.

De persoon centraal

Voor deze aanbesteding ligt de focus niet zozeer op de SROI verplichting, maar op de inspanningsplicht. Mennens is vol vertrouwen deze aanbesteding aangegaan en dit heeft er toe geleid dat 5 kandidaten aan werk zijn geholpen. Het bijzondere is wel dat het bedrijf Mennens een maatschappelijke houding heeft. Er wordt namelijk niet zozeer naar de CV’s van de kandidaten gekeken, maar juist de persoon hier achter wordt centraal gesteld.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident