Bart Lensink in de werkplaats van Werkplein Fivelingo

Nieuwe interim-directeur benoemd bij Werkplein Fivelingo

Het bestuur van Werkplein Fivelingo heeft Bart Lensink (62) per 1 januari 2019 benoemd tot interim-directeur van Werkplein Fivelingo. Meindert Joostens, voorzitter van het dagelijks bestuur van het werkbedrijf, is blij met de benoeming: ‘Met Bart Lensink krijgen we een ervaren directeur aan het roer, die tot de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (1 januari 2021) Werkplein Fivelingo zal aansturen. Het ligt in de bedoeling dat Werkplein Fivelingo zal worden ingevlochten in de dan ontstane organisatie. We gaan de samenwerking tussen het werkbedrijf en de gemeenten daarom intensiveren.’

Bart Lensink

Bart Lensink heeft op verschillende plekken inhoudelijke en leidinggevende kennis en ervaring opgedaan in het sociale domein. Hij was sinds 2006 als financieel adviseur werkzaam bij ISD Noordoost en later nauw betrokken bij de oprichting van Werkplein Fivelingo. Bart Lensink is de opvolger van Egberdien ten Brink. Hij werkt als zelfstandig interimmanager en financieel adviseur bij de vele veranderingen binnen het sociale domein tussen gemeenten en werkvoorzieningsschappen. Reactie van Bart Lensink op zijn benoeming: ‘Ik vind het mooi om directeur van Werkplein Fivelingo te worden in deze periode waarin we samen met de DAL-gemeenten onze visie vertalen in de best mogelijke dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in de regio.’

Uitvoering Participatiewet

Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. In het sterk veranderende en zich ontwikkelende speelveld van het sociaal domein is het werkbedrijf een professioneel bedrijf in het opleiden, trainen en bemiddelen van mensen. Doel daarvan is kandidaten een betere uitgangspositie op werk te verschaffen. Daarnaast verstrekt het bedrijf uitkeringen en werk aan Sociale-Werkplaats-medewerkers.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident