Logo social return en werk in zicht

Nieuwe rekenmethodiek voor Social Return

Al jaren werken we binnen een groot deel van de Arbeidsmarktregio Groningen met een rekenmodel voor Social Return afspraken, dat we het Geldelijk Model noemen. En zoals het bij veel dingen gaat is de huidige rekenmethodiek aan vernieuwing toe. Daarom hebben we met de Arbeidsmarktregio’s Groningen, Friesland en Drenthe de koppen bij elkaar gestoken en gezamenlijk afgesproken om de Bouwblokkenmethode voor Social Return afspraken te hanteren!

Daar zijn we best wel een beetje trots op en delen het dan ook graag met jullie. De bouwblokkenmethode gaat vanaf 1 januari 2022 in. De ‘oude’ rekenmethodiek is dan alleen nog van toepassing op aanbestedingen die vóór 1 januari 2022 aan u zijn gegund of voor die datum zijn uitgeschreven en nog gegund worden.

Is er nu veel veranderd?

Inhoudelijk is het Social Return beleid niet veranderd. Alleen de rekenmethodiek voor de Social Return verantwoording is aangepast naar de bouwblokkenmethode. Deze methodiek werd al gebruikt in Friesland en (Noord) Drenthe en om het u als opdrachtnemer makkelijker te maken hebben we het in de hele Arbeidsmarktregio Groningen overgenomen. In Noord-Drenthe zijn de waarden van de bouwblokken geïndexeerd.

Wat verneemt u er nu van?

Eigenlijk niets! Belangrijk is dat de opdrachtgever de nieuwe Leidraad Social Return Bouwblokkenmethode toepast bij komende aanbestedingsvraagstukken en de bijbehorende bijlagen in de stukken worden opgenomen. U zult de ‘nieuwe’ uitvoeringsvoorwaarden dan bij het bestek ontvangen. U kunt in de Social Return Monitor op de projectpagina zien welke methodiek gebruikt wordt bij het betreffende project.

Is er nog meer wat u moet weten?

In de Social Return Monitor, dat in alle drie de Arbeidsmarktregio’s gebruikt wordt, faseren we de oude rekenmethodiek geleidelijk uit. Alles wat volgens de oude methodiek is aanbesteed dient conform deze methodiek verantwoord te worden.

Vragen?

Heeft u nog vragen, kijk op de pagina social return. Vragen kunt u stellen via socialreturn@werkinzicht.nl of via uw contactpersoon Social Return in de monitor.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident