Noordelijke arbeidsmarktregio’s en mbo-instellingen maken kosteloos doorleren mogelijk

Onder de noemer Het Noorden Leert Door krijgen zowel werkenden als werkzoekenden uit Drenthe, Groningen en Friesland de gelegenheid om kosteloos een opleiding op mbo-niveau te volgen in een richting die kansen biedt op de arbeidsmarkt. Het huidige opleidingsaanbod bestaat uit ongeveer 160 opleidingen die maximaal een jaar duren.

Grote vraag naar vakmensen

Het Noorden Leert Door is een samenwerkingsverband tussen werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord, alle acht noordelijke mbo-instellingen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s. Het initiatief komt voort uit de ambitie om het mbo-opleidingsaanbod voor volwassenen en de beschikbare subsidieregelingen op een laagdrempelige manier naar de inwoners van Friesland, Groningen en Drenthe te brengen. Daarmee stimuleren de partners ‘een leven lang ontwikkelen’ en spelen zij in op de groeiende vraag naar goed geschoolde vakmensen in de regio. De deelnemende mbo-instellingen zijn Aeres, Alfa College, AOC Terra, Drenthe College, Friesland College, Noorderpoort, ROC Friese Poort en ROC Menso Alting.

‘Dit is je kans’

Steffen Pilkes, projectleider van Het Noorden Leert Door is blij met de ontwikkelingen: “De basis van Het Noorden Leert Door is al in 2021 gelegd, en is nu dankzij alle samenwerkingspartners een breed gedragen initiatief geworden. Ook de arbeidsmarktregio’s zijn betrokken, waardoor er een sterke link is tussen opleiden, ontwikkelen en werkgelegenheid in het Noorden. We beginnen met zo’n 160 mbo-opleidingen die direct gekoppeld zijn aan kansrijke sectoren. Een opleiding wordt afgerond met een diploma, certificaat of bewijs van deelname. Tegen vakmensen die zich willen verdiepen of verbreden in hun vakgebied zou ik willen zeggen: Dit is je kans! Hetzelfde geldt voor wie een overstap wil maken naar een ander vak.”

Kans voor werkgevers

Ook Ton Schroor, directeur van VNO-NCW MKB Noord is enthousiast over het initiatief. “VNO-NCW MKB Noord is penvoerder voor de subsidieaanvraag. We zijn blij dat deze subsidie is toegekend vanuit de noordelijke arbeidsmarktregio’s en dat werkenden en werkzoekenden gebruik kunnen maken van deze praktische en relatief korte opleidingen. Het voordeel voor werkgevers en bedrijven is dat er meer vakmensen komen met de kennis en capaciteiten waar behoefte aan is. In de huidige arbeidsmarkt, waarin er bij veel sectoren een groot tekort is aan goed opgeleide mensen, biedt Het Noorden Leert Door dus ook voor werkgevers mooie kansen.”

Geen gedoe met financiën

Alle opleidingen die op dit moment via het platform www.hetnoordenleertdoor.nl worden aangeboden zijn voor inwoners van de drie noordelijke arbeidsmarktregio’s kosteloos. Ze worden gefinancierd vanuit verschillende beschikbare subsidiestromen. Het Noorden Leert Door zorgt dat ook de hele financiële afwikkeling eenvoudig is. “Het kan soms al een studie op zich zijn om erachter te komen welke opleiding uit welke subsidie gefinancierd kan worden en hoe dat vervolgens geregeld moet worden”, aldus Steffen Pilkes. Al die rompslomp neemt Het Noorden Leert Door voor zijn rekening, de deelnemer heeft daar geen omkijken naar.

Beschikbare plaatsen

In 2023 is er ruimte om in ieder geval 500 personen op te leiden via deze kosteloze route. De verwachting is dat er nieuwe subsidies beschikbaar zullen komen, waardoor het aantal opleidingsplaatsen in de loop van het jaar zal stijgen.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident