Preventiefonds Jongeren

Aaanmeldformulier Preventiefonds Jongeren

Gegevens aanvrager

Gegevens project

Voornaam Achternaam, Voornaam Achternaam, ...
b.v. leerlingen, jongeren, vsv-ers
Totaal aantal unieke deelnemers
Totaal aantal betrokken professionals
b.v. orientatie, schakelen, opleiden, stage, coachen, nazorg, plaatsen
b.v. Vakvaardigheden en werknemersvaardigheden leren op de werkvloer: werkend leren en lerend werken
b.v. Jongeren hebben problemen en dreigen uit te vallen
b.v. Jongeren bereiken en zich laten ontwikkelen zodat zij zich duurzaam plaatsen op de arbeidsmarkt
Organisatie, Adres

Kosten

werving, intake
leermateriaal activiteiten
begeleiding

Baten

Financieel resultaat

Ondertekening

De aanvrager verklaart dat: de aanvraag niet onder onderwijs of DSP/VSV middelen valt; dat niet bestede middelen worden terugbetaald; dat voor deze aanvraag geen reguliere of tijdelijke financiering en/of specifieke uitkering beschikbaar is; dat gegevens 5 jaar worden bewaard ten bate van het onderzoek door de Hanzehogeschool.
Accoordverklaring
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident