Primeur: Opleiders kunnen scholing aanbieden voor werkzoekenden via open house constructie

Voor de eerste keer in Nederland wordt er via een open house inkoopstrategie opleidingen ingekocht voor werkzoekenden. Dit is georganiseerd in het kader van het 1000-banenplan. Met dit plan worden 1000 mensen tot 2022 aan een baan geholpen. Deze banen ontstaan door de bouwopgave die veroorzaakt is door de aardbevingen. Hiervoor moeten veel inwoners in een kort tijdsbestek opgeleid worden in onder andere de bouw en techniek. Daarom worden opleiders nu gevraagd hun opleidingen aan te bieden. Dit is een primeur voor Nederland.

Inschrijven mogelijk tot 28 februari 2019

Vanaf 17 januari tot 28 februari 2019 kunnen opleiders zich inschrijven voor de open house van het 1000-banenplan. Dit betekent dat er voor negen beroepen scholingstrajecten ingekocht worden. Deze beroepen zijn nauwkeurig geselecteerd vanuit de benodigde werkzaamheden die de bouwopgave van het aardbevingsgebied met zich meebrengen.  Het zijn: Voorschakeltraject Asbestsaneerder – Metselen – Schilderen – Stukadoor – Timmeren – Voegen – Lassen – Metaal bewerken & Keuzecarrousel Bouw en Techniek.

Open house

De open house betekent dat wanneer opleiders voldoen aan de vooraf gestelde voorwaarden, zij deze opleiding mogen aanbieden aan werkzoekenden. Zij kunnen digitaal via tendernet aangeven hoe zij voldoen aan de criteria. Één van de criteria is dat de opleiding goed afgestemd is met de mogelijke BBL-opleiding (werken en leren) die de ROC scholen aanbieden. “We hebben voor deze methode gekozen, omdat we een zo divers mogelijk aanbod willen aanbieden aan werkzoekenden. Het gaat hier om voorschakeltrajecten en niet om BBL-opleidingen zoals ROC’s deze aanbieden. Hiermee streven we naar een goede regionale dekking per opleiding en meerdere opleiders per traject”, aldus Carolien Doesburg, projectleider 1000-banenplan.

De tweede ronde

De Open House is een systeem dat mee kan bewegen met de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Als het aanbod van de opleidingen niet meer aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt kunnen trajecten worden toegevoegd, gewijzigd of teruggetrokken. Na deze eerste inschrijvingsronde volgt er in augustus 2019 een volgende inschrijvingsronde. Op dat moment wordt naar aanleiding van de vraag op onze arbeidsmarkt de beroepen bepaald waar opleidingen voor gevraagd worden.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident