Privacybeleid Werk in Zicht

Werk in Zicht is eigenaar van www.werkinzicht.nl en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Werk in Zicht
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen
06-31653023

www.werkinzicht.nl heeft een functionaris gegevensbescherming, te bereiken via info@werkinzicht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Werk in Zicht verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres (gemeente)
 • Overige persoonsgegevens die je actief in correspondentie en telefonisch doorgeeft

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om;

 • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • Je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
 • Je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat de gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Werk in Zicht deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Werk in Zicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt www.werkinzicht.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming, doordat je akkoord heb gegeven op de privacy statement. Dit doen wij aan:

 • Accountmanagers van de werkpleinen uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Zie overzicht van werkpleinen op werkinzicht.nl/op-zoek-naar-werk. Om contact met je op te kunnen nemen om jouw vragen te kunnen beantwoorden.
 • Organisaties die ondersteunen bij subsidieverantwoording t.b.v. meer mogelijkheid tot re-integratie van werkzoekenden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.werkinzicht.nl gebruikt alleen technische- en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Werk in Zicht gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kansrijkberoep.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@werkinzicht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kansrijkberoep.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Werk in Zicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@werkinzicht.nl.

Contact

Zoek en vind jouw persoonlijke WIZ-adviseur

Selecteer een regio en vervolgens een sector 1. Selecteer een regio en sector

Selecteer hier jouw WIZ-adviseur 2. Vind jouw WIZ-adviseur

Selecteer hier jouw WIZ-adviseur

Vul het onderstaande formulier in om rechtsstreeks contact op te nemen met jouw WIZ-adviseur 3. Neem contact op via het formulier

Vul het onderstaande formulier in om rechtstreeks contact op te nemen met jouw WIZ-adviseur

Contactformulier

Vind jouw WIZ-adviseur
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident