Coronacrisis: Informatie voor ondernemers

Let op: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie en die aanbieden om tegen betaling ondernemers te helpen bij het aanvragen van de regelingen rond corona. Aanvragen voor een regeling bij je gemeente of andere instanties is sterk vereenvoudigd en daardoor zelf goed te doen. Hiervoor worden geen kosten berekend.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de problemen dreigen te komen door het coronavirus, te helpen. Informatie hierover wordt op veel verschillende plekken gedeeld. Om jou als ondernemer te helpen wordt op deze pagina alles verzamelt wat voor jou van belang is. Kortom, specifiek informatie over de regelingen van het Rijk en de invulling hiervan per gemeente binnen Groningen en Noord-Drenthe.

De steunmaatregelen zijn samengevat in ‘Steunmaatregelen in het kort‘.

Artikelen over hoe bedrijven in de regio omgaan met de anderhalvemeternorm


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging (NOW)

De hoogte van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hoe groter de terugval in omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Dit geldt voor een periode van 4 maanden gerekend vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Met de online rekenhulp bereken je het percentage omzetverlies over een periode van 4 maanden.


Regelingen voor ZZP’ers

Hier vind je meer informatie voor ondersteuning aan zelfstandig ondernemers. Weten of je in aanmerking komt voor Tozo? Doe de ‘Krijg ik Tozo check‘.

Grenswerkers en AOW’ers zijn inmiddels toegevoegd aan de Tozo-regeling.

Ben je ZZP’er en heb je financiële ondersteuning nodig. De tijdelijke regeling kun je opvragen bij je gemeente:


Overige informatie & regelingen

Veel bedrijven en organisaties willen nu graag bijspringen zodat productie en diensten doordraaien. Denk aan het uitwisselen van personeel of materiaal. NLWerktDoor verbindt deze ondernemers.

In een oogopslag zien welke regelingen mogelijk voor jouw bedrijf van toepassing zijn met de KVK Corona Regelingencheck.

RVO biedt een tegemoetkoming van € 4.000 voor direct getroffen ondernemer. Vraag deze tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) aan, inmiddels heeft er een tweede verruiming van deze regeling plaatsgevonden.

De belastingdienst neemt meerdere maatregelen voor bedrijven en zpp’ers getroffen door corona. Zie hier om welke belastingmaatregelen het gaat.

UWV werkt hun overzicht veelgestelde vragen continu bij.

UWV is telefonisch bereikbaar voor werkgevers via 088 – 898 92 95. Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Heb jij specifiek vragen over de NOW-regeling? Bel dan 088-898 20 04.

Vragen over de mogelijkheden van de tijdelijke regelingen. Bel met onze adviseur.

Michel Dammer

Regio/Gemeenten: Werk in Zicht breed

Expertise: Versneller / Verbinder, onderzoek scholingstrajecten, financieringsmogelijkheden 1000-banenplan, Kansrijkopleiden.nl

06-11488379 michel.dammer@groningen.nl Bel ons of
Neem contact op
© Werk In Zicht 2021 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident