Inspiratiepagina Social Return

Deze inspiratiepagina met ideeën en praktijkvoorbeelden van invulling Social Return, biedt opdrachtnemers inspiratie om Social Return creatief en succesvol toe te passen.

Bent u als opdrachtnemer op zoek naar een creatieve manier om uw Social Return verplichting in te vullen? Laat u dan inspireren door deze ideeën en ga hierover in gesprek met de aan uw project gekoppelde accountmanager.

Invulling van Social Return via Maatwerk-activiteiten op de gegunde opdracht gaat altijd in overleg met accountmanager of Social Return adviseur van het Coördinatiepunt Social Return.


Inkopen bij sociale ondernemingen

Arbeidskosten tellen voor Social Return, materiaal kosten alleen in overleg met de gekoppelde accountmanager of het CSR.

Het uitgangspunt is dat materialen die ingekocht worden voor het uitvoeren van de opdracht, en dus in de kosten van de aanbesteding zijn opgenomen niet meegenomen kunnen worden als SR verantwoording. Inkoop van een lunch, bloemen of huur van een vergaderzaal bij een sociale onderneming kunnen wel voor de hele factuur mee tellen voor de Social Return verantwoording.


Lokale maatschappelijke activiteiten

  • Uitwisselen van kennis, materialen en mensen.
  • Rondleidingen voor scholen.
  • Deelnemen/ mede organiseren van een (online) banenmarkt
  • Geven van een gastcollege

Uitgangspunt van de waarde voor de Social Return verantwoording is € 100,- per uur met een maximum van 10 uur, inclusief voorbereiding per persoon.


(Co-)financiering van (Re-integratie) project

(Co-)financiering van (Re-integratie) project verband houdende met gegunde werk (bijvoorbeeld in samenwerking met basisscholen, voortgezet en technisch onderwijs, zijnde niet reguliere leergangen). 

Vaststelling waarde voor Social Return verantwoording in overleg met en na goedkeuring van opdrachtgever.


Werkervaringsplaats

Bij een werkervaringsplaats werkt een Social Return kandidaat voor een bepaalde periode bij de opdrachtnemer met behoud van uitkering om werkervaring op te doen. De opdrachtnemer steekt dan extra tijd en energie in de begeleiding van de kandidaat. Een werkervaringsplaats moet altijd volgens het beleid van de uitkeringsinstantie van de kandidaat worden aangeboden en heeft een duur van maximaal 3 maanden.

De Social Return waarde voor een werkervaringsplaats, € 50,- per uur voor begeleidingskosten met een maximum van 10 uur per week, wordt in mindering gebracht op de SR verplichting, nadat de werkgever de verantwoording heeft ingevoerd in de Social Return Monitor. Het gaat hierbij om een fictieve waarde die is opgebouwd uit begeleidingskosten, vervangingskosten, arbeidskosten, eenvoudige scholing en werkgeverslasten.


Scholing medewerkers met een taalachterstand

Premieblok van €10.000 eenmalig bij inzet persoon met taalachterstand (iemand die op taalvlak niet goed functioneert op de werkvloer) die valt onder de bouwblokken methode.

  • Opleidingskosten
  • https://www.lezenenschrijven.nl/aan-de-slag-met-taal-werkt

Deelname aan bijvoorbeeld de Taal Werkt!-training geldt ook als maatwerk-activiteit voor verantwoording Social Return. De training is gratis, maar opdrachtnemers met een Social Return verplichting in de arbeidsmarktregio Groningen kunnen de kosten (fictief) tot een bedrag van €1.000,- invoeren als kosten-verantwoording op de SR-verplichting.


Jobcarving

Met jobcarving splits je bestaande functies op om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen zij profiteren hiervan, maar ook je bedrijf. Het draagt namelijk bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering.

Social Return kandidaten die u hierdoor een werkplek aan kunt bieden kunt u opvoeren als Social Return verantwoording onder het bouwblok dat voor de kandidaat van toepassing is.


Praktijkleren

Met praktijkleren krijgt een werkende of een werkzoekende een praktijkopleiding op maat bij de opdrachtnemer/werkgever. In de praktijk van het bedrijf  wordt de werkende of werkzoekende delen (werkprocessen) uit MBO-opleidingen aangeleerd. Een samenwerking tussen de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf en het MBO. De praktijkverklaring vermeldt welke werkprocessen in het bedrijf zijn geleerd en maakt deel uit van de mbo-verklaring. Als aanvullende lessen of examens zijn behaald, krijgen die ook een plek in de mbo-verklaring.

De kandidaat die opgeleid wordt via praktijkleren kan door de opdrachtnemer/werkgever als SR-verantwoording worden opgevoerd in de Social Return Monitor (dit geldt ook voor opleiden van bestaande medewerkers – doorstroom niveau omhoog en deelcertificering MBO).

De Social Return waarde voor praktijkleren, €15.000 (op jaarbasis berekend naar rato), wordt in mindering gebracht op de SR verplichting, nadat de werkgever de verantwoording heeft ingevoerd in de Social Return Monitor. Het gaat hierbij om een fictieve waarde die is opgebouwd uit begeleidingskosten, vervangingskosten, arbeidskosten, eenvoudige scholing en werkgeverslasten.

Meer over praktijkleren


Jobcoaching

Bedrijven en overheden werken samen om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen. U hebt iemand in dienst genomen of overweegt iemand in dienst te nemen die een arbeidsbeperking heeft en die wordt begeleid door de gemeente. Om dit mogelijk te maken kan de gemeente waar de medewerker woont ondersteuning geven. Dat kan onder andere in de vorm van een begeleider (jobcoach).

Bij (job)coaching van een kandidaat uit één van de Social Return doelgroepen kan de opdrachtnemer kosten-verantwoording via de keuzekaart Maatwerk-activiteiten invoeren voor € 25,- per uur met een maximum van 10 uur per week.

Meer over jobcoaching


Inspirerende praktijkvoorbeelden uit onze arbeidsmarktregio


Inspirerende praktijkvoorbeelden van buiten onze arbeidsmarktregio


Ga terug naar de pagina Social Return

© Werk in Zicht 2023 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident