Kansrijk! Leren en werken

Extra capaciteit inzetten en tegelijkertijd nieuwe talentvolle medewerkers opleiden? Dat kan! Vanuit ‘Kansrijk! Leren en werken’ willen we jou en de potentiële kandidaten helpen om de juiste match te maken.

Tijdens de coronacrisis is de arbeidsmarkt flink in beweging gekomen. Veel mensen hebben hun baan verloren maar vonden soms ook snel weer een nieuwe baan. In sectoren als travel en hospitality en de horeca- en evenementenbranche moesten veel talenten uitwijken naar, op dat moment, kansrijke sectoren, zoals foodretail, transport en logistiek, de groene sector of de bouw. Toch zijn er nog veel mensen die dolgraag aan de slag willen of alsnog de komende periode op zoek zullen moeten naar een andere baan.

Om iedereen een goede kans te bieden en de overgang van werk naar werk zo soepel mogelijk te laten verlopen, doen we een beroep op jou als ondernemer of manager. Pak deze handschoen op en biedt talentvolle kandidaten de mogelijkheid dat samen met je te doen. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten!

In de Arbeidsmarktregio Groningen trekken MBO instellingen, gemeenten, UWV, SBB, FNV en VNO-NCW|MKB Noord gezamenlijk op en ondersteunen wij je graag met het project ‘Kansrijk! Leren en werken’. Hiermee ontzorgen wij je daar waar mogelijk, zowel voorafgaand als tijdens het traject.

Voordelen van Kansrijk! Leren en werken

Stel het gewenste profiel op

Door het sterke netwerk kan het leerwerkloket (bijna) altijd passende kandidaten voorstellen

Kandidaat nog niet op 'vlieghoogte'? Het Leerwerkloket kent alle mogelijke voorschakeltrajecten

Ook zoekt het loket de juiste BBL opleiding bij de beschikbare functie!

In het voortraject: één loket

Goede medewerkers zijn cruciaal. Dit begint al bij een zorgvuldige werving en selectie van zowel kandidaten als leerbanen. Dan helpt het als zowel de organisaties als de kandidaten zich kunnen melden bij één loket, te weten het Leerwerkloket Groningen. Het loket helpt om te komen tot een goede en zorgvuldige selectie van kandidaten. Dat begint met het, door jou, zorgvuldig opstellen van het gewenste profiel. Door het sterke netwerk kan het leerwerkloket (bijna) altijd passende kandidaten voorstellen. En mocht de kandidaat eerst nog ‘op vlieghoogte moeten worden gebracht’: het leerwerkloket kent alle mogelijke voorschakeltrajecten welke beschikbaar zijn. De kandidaat is er na zo’n traject daadwerkelijk klaar voor om bij jou aan de slag te gaan. Ook zoekt het loket de juiste BBL opleiding bij de beschikbare functie. Zodat je daar geen omkijken meer naar hoeft te hebben.

Okay, we hebben een match. En dan?

Ook gedurende de leerwerkperiode kan– als je dat wilt – Kansrijk! Leren en werken je koppelen aan een organisatie die ondersteuning biedt voor zowel kandidaat/student als praktijkopleider.

Bij ondersteuning tijdens de BeroepsPraktijkVorming (BPV) kan je denken aan:

  • Aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker
  • Communicatie met de MBO onderwijsinstelling
  • Minimaal vier contactmomenten tussen jou of jouw praktijkopleider en de kandidaat/student. Bij twee ervan zal ook de BPV-begeleider van de MBO onderwijsinstelling deelnemen. Op deze manier is een optimale afstemming geborgd.
  • Tussentijdse begeleiding op persoonlijke ontwikkeling en voortgang.
  • Extra trainingen op werknemersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling zoals communicatie, persoonlijk leiderschap en zelfinzicht.

Je kan nog een stap verder: werkgeverschap

Een leerbaan bieden betekent ook risico’s nemen. Je kan er ook voor kiezen om, naast de begeleiding, ook het werkgeverschap over te dragen. Hierdoor beperk je de werkgeversrisico’s (zoals eigen risicodragerschap) aanzienlijk en het bespaar je veel administratieve lasten. Naast alle administratie rond het werkgeverschap kunnen ook mogelijke subsidies voor je worden aangevraagd.

Meer weten?

Voor meer informatie en het aanmelden van leerbanen kan je contact opnemen met het Leerwerkloket Groningen of via het rechtstreekse e-mailadres groningen@leerwerkloket.nl.

Leerwerkloket Groningen Of via rechtstreekse e-mailadres

Onze partners

Good practice ‘Kansrijk! Leren en werken’

Het project ‘Kansrijk! Leren en werken’ is een samenwerking van de Noordelijke MBO onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV, Leerwerkloket, Werk in Zicht, GOA Publiek, VNO-NCW|MKB Noord, FNV en SBB.

Om het goede voorbeeld te geven vanuit het project bijten de noordelijke MBO onderwijsinstellingen het spits af en bieden de eerste leerbanen aan! Doe jij ook mee?

Subsidiemogelijkheden

Voor het opleiden van kandidaten in een BBL opleiding is de Subsidieregeling Praktijkleren beschikbaar. Daarnaast bieden sectoren en provincies op dit moment ook vaak financiële ondersteuning aan. Kijk hiervoor o.a. op www.snn.nl.

© Werk in Zicht 2022 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident