Voordelen van Kansrijk Talent

  1. Bouwen van relatie en vertrouwen

  2. Onderzoek naar talent en ervaren van competenties

  3. Ontwikkelen naar autonoom handelen, zelfstandigheid en zelfvertrouwen

  4. Gebruik maken van een bibliotheek van modules vanuit de 8 ontwikkelbedrijven in een nauwe verbinding met het bedrijfsleven

Kansrijk Talent: jij hebt het!

De 8 ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe hebben de handen ineen geslagen om tegemoet te komen aan de opgave om ‘’het onbenut arbeidspotentieel van de regio’’ een stap in hun ontwikkeling te bieden.

Mede met de input en hulp van accountmanagers, jobcoaches en coaches uit de hele regio, wordt invulling gegeven aan een Kansrijk Talent-programma. Insteek is om mensen die nu nog geen baan hebben toe te leiden naar werk of een vervolgstap in hun ontwikkeling naar werk. Het programma richt zich op de basale vaardigheden in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Er zijn twee pilots achter de rug die tot succesvolle resultaten hebben geleid.

Vlog Kansrijk Talent

© Werk in Zicht 2023 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident