Route Arbeid voor kwetsbare jongeren

2015 en verder

Stage- en werkleerplekken

Voor kwetsbare jongeren is thuis op de bank zitten geen optie. Dat versterkt hun kans op toekomstige werkloosheid. Daarom hebben we Route Arbeid opgezet. Daar werken Praktijkonderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs en vrijwel alle gemeenten aan mee.

Een jongere die na het Voortgezet Onderwijs rechtstreeks aan het werk zou moeten of dagbesteding nodig heeft, volgt Route Arbeid. Dat betekent begeleiding naar werk, vanaf ongeveer het 14e jaar tot 27 jaar. We hebben daarvoor een vijftal leerprojecten onder de noemer ‘Niemand op de bank’. Zo bereiden de jongeren zich voor op betaald werk in verschillende branches.

We hebben voortdurend nieuwe stage- en werkleerplekken nodig. Heb jij een werkplek voor een jongere die de praktijk in wil? Kun je een stageplaats aanbieden?

Voordelen van Route Arbeid voor kwetsbare jongeren

  1. Scholen en gemeenten samen verantwoordelijk voor preventief begeleiden jongeren 27- richting werk

  2. Scholen en gemeenten hebben samen één trajectplan per jongere

  3. Tijdige beoordeling of jongere richting werk, Wajong, Afspraakbaan, of beschut werk moet

  4. Eén zelfde arbeidsmarktregio brede aanpak

  5. Alle jongeren, ouders, scholen en gemeenten weten waar ze aan toe zijn

  6. Elkaars expertise en kwaliteiten benutten

Contact

Zoek en vind jouw persoonlijke WIZ-adviseur

Selecteer een regio en vervolgens een sector 1. Selecteer een regio en sector

Selecteer hier jouw WIZ-adviseur 2. Vind jouw WIZ-adviseur

Selecteer hier  jouw WIZ-adviseur

Vul het onderstaande formulier in om rechtsstreeks contact op te nemen met jouw WIZ-adviseur 3. Neem contact op via het formulier

Vul het onderstaande formulier in om rechtstreeks contact op te nemen met jouw WIZ-adviseur

Contactformulier

Vind jouw WIZ-adviseur
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident