Ondertekening regionaal actieplan door Carine Bloemhoff, Bestuursvoorzitter Werk in Zicht en Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord

Regionaal actieplan voor arbeidsmarkt ondertekend

Op 5 juni hebben VNO-NCW MKB Noord en Werk in Zicht het regionaal actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit plan geven een groot aantal partijen een extra impuls aan hun samenwerking om werkzoekenden aan het werk te helpen. De staatssecretaris stelt voor de uitvoering hiervan twee miljoen euro beschikbaar gedurende 2 jaren.

Meer banen dan personeel

Er is op dit moment sprake van arbeidskrapte, er zijn meer banen dan dat er personeel te vinden is. Toch zijn er mensen die niet aan het werk komen, omdat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het regionaal actieplan Perspectief op Werk geeft een impuls om deze mismatch te verminderen en daarmee mensen duurzaam inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door Kansrijke ontmoetingsevents, scholingstrajecten en praktijkleren.

Krachten bundelen

Een groot aantal partijen ondersteunt dit regionaal actieplan, waaronder Noorderpoort, Alfa-College, Terra, Drenthe College, PRO/VSO scholen, ZorgpleinNoord, OTIB, Bouwend Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, FNV, CNV, AWVN, Provincies Groningen en Drenthe, VNO-NCW MKB Noord en Werk in Zicht (gemeenten, sociale werkbedrijven en UWV). Door de krachten te bundelen zijn er meer mogelijkheden om werkgevers en werkzoekenden duurzaam bij elkaar te brengen.

Foto: ondertekening regionaal actieplan door Carine Bloemhoff, Bestuursvoorzitter Werk in Zicht en Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord

Ondertekening regionaal actieplan door Carine Bloemhoff, Bestuursvoorzitter Werk in Zicht en Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident