Ringwegacademie draait op volle toeren

Op 23 mei 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van de Combinatie Herepoort, de onderwijsinstellingen – Noorderpoort, Alfa-college en Terra MBO – en de projectorganisatie Aanpak Ring-Zuid een bestuursovereenkomst over de Ringwegacademie. In de overeenkomst wordt een aantal deelprojecten genoemd dat de komende jaren door de deelnemende partijen wordt uitgevoerd.
Op 5 juli 2016 werd de intentieverklaring voor de Ringwegacademie getekend. Met het tekenen van de intentieverklaring gaven Aanpak Ring Zuid, de aannemerscombinatie Herepoort (CHP) Groningen en de drie mbo onderwijsinstellingen Terra, Noorderpoorten Alfa-college de aftrap gegeven voor de Ringweg- academie. In totaal levert de aannemerscombinatie de komende jaren 63 stageplekken en 24 afstudeerplekken. “Het is voor ons vanzelfsprekend dat we bij het project Aanpak Ring Zuid de samenwerking met de regionale opleidingscentra zoeken. We vinden het als Noordelijke aannemers belangrijk dat er voldoende stageplekken en leer-werkplekken in de wegenbouw zijn in het Noorden. Want ook in de toekomst willen we over goed opgeleid personeel kunnen beschikken. De jongeren van nu zijn de vaklieden van morgen”, aldus directielid Peter Westra namens Herepoort. Met dit in handen kon de komende jaren de Ringwegacademie verder vormgeven en dat is gelukt!

Concrete projecten

Voorbeelden van concrete projecten zijn de Suikertuin, waarop CHP een kweekterrein wil inrichten samen met Terra en Alfa. Op het kweekterrein worden rozen gekweekt voor het project ARZG. Maar ook op facilitair gebied worden plannen gemaakt tussen CHP en Noorderpoort om hier zoveel mogelijk het onderwijs en de praktijk samen te laten komen en kansen te benutten. Het project ARZG heeft een uitvoeringsduur tot en met 2021. Deze termijn biedt volop kansen voor praktijk en onderwijs, zodat hierdoor de regio volop kan profiteren van de uitvoering van het project. En zeker ook na afloop van het project!

 

© Werk In Zicht 2019 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident