Ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor Werken aan Ontwikkeling

Inwoners van de arbeidsmarktregio Groningen perspectief bieden, dat is het motto van het Nationaal Programma Groningen. Dit is precies waarom Werk in Zicht, samen met 25 partijen in de regio het plan Werken aan Ontwikkeling gaat realiseren. De kern is dat iedereen zijn hele leven de kansen heeft en houdt om te leren. Dat is uiteindelijk de beste manier om werk te krijgen en de houden.

Deze ontwikkeling begint bij de jongste kinderen tot inwoners van pensioengerechtigde leeftijd met alle mogelijke niveaus. De plannen zijn niet alleen gericht op inwoners, maar ook op ondernemers. Hoe kunnen zij geholpen worden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun eigen en toekomstige medewerkers? Daarnaast worden er nieuwe verbindingen gelegd tussen verschillende organisaties, waardoor het voor inwoners eenvoudiger wordt zich te ontwikkelen.

Zes projecten, 10 miljoen

De eerste zes projecten vanuit Werken aan Ontwikkeling hebben samen ruim 10 miljoen euro ontvangen vanuit het Nationaal Programma Groningen. Verrijkte Schooldag, Kansrijke Groningers, Kansrijk Leren, Kansen voor Vakmanschap, het Verbindingsfonds en Talent in de Regio zijn de zes projecten die nu van start gaan.

De verrijkte schooldag

Een kleuter die nu naar school gaat is over 20 jaar ook onderdeel is van de beroepsbevolking. Daarom moet je nu al extra investeren in het onderwijs. De Verrijkte schooldag is hiervan een prachtig voorbeeld, waarbij er wordt geïnvesteerd in de talentontwikkeling van jonge kinderen door extra lesuren.  Het gaat om taal en rekenen, maar ook om sport, gezonde leefstijl, natuur, techniek en cultuur.

Kansrijke Groningers

Via het project Kansrijke Groningers krijgen kinderen op middelbare scholen extra les op ICT, ondernemerschap en techniek. Ook is er aandacht voor een vloeiende overstap van lagere school richting vervolgopleidingen, waardoor de kinderen de juiste keuzes maken. Ook komen de scholieren  in dit project in aanraking met ondernemers, waardoor zij goede kijk krijgen op de kansen in hun directe omgeving.

Leren tijdens het werk

Voor de inwoners die de reguliere schooltijd al achter zich hebben gelaten, blijft het nu en in de toekomst belangrijk om altijd door te blijven leren. De banen veranderen zo snel. Daarom is het belangrijk om de onderwijsmogelijkheden hierop aan te passen. Leren tijdens het werk en zelfs in je eigen werkomgeving is hier belangrijk. Maar ook mogelijkheden om je te kunnen omscholen naar een ander vak wordt eenvoudiger voor inwoners en ondernemers. Hier zijn de projecten als Kansrijk Leren, Kansen voor Vakmanschap en het Verbindingsfonds op gericht. Momenteel worden de laatste voorbereidingen gedaan voor een extra project, namelijk de Digitale academie, die als zevende project aan dit rijtje toegevoegd wordt.

Talent in de regio

Als laatste moeten we goed weten wat werkt en wat niet om talent in onze regio te ontwikkelen en te behouden. Dat helpt onze regio de juiste keuzes te maken voor nu en in de toekomst. Daarom gaan we dit continu bijhouden en met elkaar leren van de dingen die we doen. Het project Talent in de Regio zorgt hiervoor. Dus niet af en toe een groot onderzoek achteraf, maar continue live onderzoeken en deze resultaten direct toepassen op de praktijk.

Samenwerkende partijen Werken aan Ontwikkeling

De samenwerkende partijen aan het plan en de Projecten Werken aan Ontwikkeling zijn:

  • Arbeidsmarktregio Groningen, dat bestaat uit 14 gemeenten, UWV en Provincie.
  • Zes onderwijs-/kennisinstellingen: Noorderpoort, Alfa-College, Drenthe College, Terra College, Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen
  • Sociale partners, FNV, CNV, AWVN, VNO/NCW MKB-Noord.
  • Werkgevers, de Hoven en Engie.
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident