Logo van het Europees Sociaal Fonds

Ruim 6500 mensen profiteren door Werk in Zicht van € 5,1 miljoen Europese subsidie

Tot 2020 kan WIZ nog €7,7 miljoen extra subsidie inzetten om mensen aan het werk te helpen. De afgelopen twee jaar profiteerden al 6500 mensen in Groningen en Noord-Drenthe van € 5,1 miljoen subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Daardoor kwamen 1600 mensen aan het werk en 150 mensen startten met vrijwilligerswerk of werkervaring. Ruim 4500 werkzoekenden gingen een traject in om dichter bij betaald werk te komen. Zij volgden bijvoorbeeld een training of scholing. De subsidie kwam ten goede aan onder andere jongeren, langdurig werkzoekenden en vijftigplussers.

Geld volgt na activiteit

De € 5,1 miljoen is geld dat Europa ter beschikking stelt aan onze regio. Maar Europa eiste veel en gedetailleerd bewijsmateriaal voordat de subsidie betaald werd. Werk in Zicht moest bijvoorbeeld per werkzoekende precies inzichtelijk maken welke ondersteuning er geboden werd richting werk. “Een enorme administratieve klus, die ons vooral gelukt is door de intensieve samenwerking in de regio”, aldus projectleider Jan Breider. “De eisen van Europa zijn erg hoog om het geld te ontvangen. Maar wij hebben ons hierdoor niet laten weerhouden. Het geld was ook hard nodig, door de grote bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd op het Sociale Domein. Met dit geld vanuit Europa hebben we die pijn iets kunnen verlichten, waardoor we als samenwerkende gemeenten toch van betekenis kunnen blijven voor jongeren en mensen die al lang werk zoeken.”

Opnieuw 7,7 miljoen in te zetten

Voor de komende twee jaar kende Europa opnieuw een subsidieaanvraag toe voor €7,7 miljoen. Dit geld wordt weer volop ingezet om mensen die langdurig aan de zijlijn staan, te ondersteunen richting werk. Roeland van der Schaaf, bestuursvoorzitter van Werk in Zicht: ”Ondanks dat de economie aantrekt, blijft het voor een grote groep mensen niet vanzelfsprekend om werk te vinden. Het aanbod van het werk komt vaak niet overeen met de kwalificaties van werkzoekenden. Het ontwikkelen van bijvoorbeeld maatwerkscholing is daarom de grote uitdaging waar we nu samen met werkgevers en opleiders voor staan. Het geld uit Europa kan ons hier zeker bij helpen. De samenwerking binnen onze arbeidsmarktregio is hiervoor enorm waardevol. Hierdoor zijn we in staat om optimaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden die Europa ons biedt en die tot mooie resultaten leiden.”

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident