Scholingalliantie.nl online

Scholingsalliantie.nl is sinds 10 juli 2020 live. Dit unieke scholingsplatform van Scholingsalliantie Noord is bedoeld voor werknemers, werkzoekenden, zelfstandigen en werkgevers uit héél Noord Nederland. Op dit platform ziet men in één blik welke scholingsmogelijkheden er in verschillende sectoren zijn. Daarnaast geeft het toegang tot loopbaanadvies en inzicht in de kansrijke beroepen in Noord-Nederland.  Scholingsalliantie Noord biedt hiermee een platform die opleidingsmogelijkheden binnen vele sectoren bekend maakt en de toegang tot scholing versimpelt. Neem direct een kijkje op www.scholingsalliantie.nl.

Nog geen publieke aankondiging

Let op: het betreft een ‘soft launch’ van het platform, wat inhoudt dat deze nog niet publiekelijk aangekondigd is. De website is volop in ontwikkeling, incompleet en nog niet bedoeld voor werkzoekenden en werkgevers om er gebruik van te maken. De wens is om de website in september compleet te hebben voor een publieke launch. Om jullie toch mee te nemen in de ontwikkeling van de site hebben we jullie alvast een voorproef willen geven.

Urgentie voor scholing groot door corona

In deze coronatijd verandert er veel in onze arbeidsmarkt. Er is al een sterke stijging zichtbaar van het aantal WW-aanvragen. Om onze Noordelijke economie toch weerbaar en wendbaar te houden, is het belangrijk dat de kwaliteiten van mensen optimaal benut blijven. Omscholing is niet voor niets een belangrijke voorwaarde in de NOW2-regeling van de overheid. Daarom hebben de partners binnen de Scholingsalliantie Noord in samenwerking met de Economic Board Noord Nederland in snelvaart dit platform ontwikkeld. Scholingsalliantie.nl is daarmee een nieuwe stap naar een sterkere leercultuur en een leven lang ontwikkelen.

Als Scholingsalliantie Noord willen we hét verschil maken door scholingsmogelijkheden bij elkaar te brengen en de toegang tot deze scholing eenvoudig te maken. Voor iedereen. Het maakt persoonlijke ontwikkelkansen mogelijk, bespaart een zoektocht langs vele aanbieders en helpt om sneller inzicht te krijgen in mogelijkheden en kansen voor de toekomstige arbeidsmarkt.”
– Pieter Nammensma, programmamanager WIZ en ambassadeur Scholingsalliantie Noord.

Wat is Scholingsalliantie Noord?

Scholingsalliantie Noord is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen opleidings­fondsen, brancheorganisaties, sociale partners, provincies en arbeidsmarktregio’s in Noord-Nederland. De gezamenlijk ambitie is een beroepsbevolking die zich een leven lang kan ontwikkelen. Dit is een voorwaarde voor een sterke economie. Door deze unieke samenwerking kunnen we met gebundelde krachten de gevolgen van de coronacrisis verzachten.

Tweede Kamer voorstander van regionale samenwerking

Recent heeft de Tweede Kamer unaniem een motie van de leden Van Weyenberg en Heerma aangenomen. Zij verzochten de regering afspraken te maken om voldoende investeringen te doen voor (om)scholing en extra ondersteuning om  de negatieve impact van de crisis te beperken. Zij zijn van mening dat de regionale initiatieven rondom Leven Lang Ontwikkelen, onder andere van O&O-fondsen, ingezet moeten worden. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking van Scholingsalliantie Noord en de website scholingsalliantie.nl.

Meer weten over Scholingsalliantie Noord? Neem contact op met Sandra Hoekman – sandra@hoekmans.nl

Logo van Scholingsalliantie Noord

 

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident