Man houdt slijper vast en lacht in de camera

Scholingsalliantie Noord & Vijf Noordelijke Roc’s Slaan Handen Ineen.

Scholingsalliantie Noord en vijf Noordelijke ROC’s slaan de handen ineen om zich in te zetten voor bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden. De arbeidsmarkt is volop in beweging. De coronacrisis betekent bovendien voor een deel van de werkenden dat om- of bijscholing nodig is om aan het werk te blijven of voor werkzoekenden om een nieuwe baan te vinden.

Laagdrempelig opleidingsaanbod

Het doel van deze samenwerking is om meer dan 40 verschillende opleidingstrajecten met erkend mbo-certificaat aan 750 deelnemers aan te bieden. Met de toekenning van de landelijke ‘NL Leert Door’-subsidie van 1 miljoen euro, kan in het voorjaar van 2021 worden gestart met een gevarieerd, laagdrempelig (grotendeels) online opleidingsaanbod. Het volledige aanbod is te vinden op www.scholingsalliantie.nl.

De vijf Noordelijke ROC’s – Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college, Friesland College en ROC Friese Poort – hebben de afgelopen periode het opleidingsaanbod op elkaar afgestemd. Vanuit Scholingsalliantie Noord zijn VNO-NCW MKB Noord, FNV en CNV direct betrokken en ook de provincies Drenthe, Groningen en Friesland steunen het initiatief.

“Ik roep bedrijven op: maak gebruik van voordelige bijscholingen”

Ton Schroor, directeur van VNO-NCW MKB Noord, is er blij mee: “Uiteraard waren wij bereid mee te denken en op te treden als penvoerder voor deze aanvraag. We zijn blij dat deze subsidie is toegekend en dat ondernemers, andere werkgevers en hun medewerkers gebruik kunnen maken van deze praktische en relatief korte opleidingen. Bedrijven en hun personeel komen zo beter geschoold en beter voorbereid op de toekomst uit deze periode. Ik roep onze leden en nog niet aangesloten werkgevers dan ook op om gebruik te maken van de voordelige bijscholingen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer hiervan!”

“Belangrijk in deze tijd om kansen op arbeidsmarkt te vergroten”

De toekenning van de ‘NL Leert door’-subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid zorgt ervoor dat werkenden en werkzoekenden inderdaad zeer voordelig gebruik kunnen maken van het scholingsaanbod. Een mooie kans, vindt ook wethouder en voorzitter van de noordelijke arbeidsmarkttafel Carine Bloemhoff: “Deze scholingstrajecten dragen bij aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt en het weer verkrijgen van werk. Dat is belangrijk in deze tijd. De arbeidsmarkt is namelijk in beweging en verandert. Dat komt onder andere door: technologische ontwikkelingen, digitalisering en robotisering. Ook levert de COVID-19 crisis een groot aantal uitdagingen op. Dat vraagt van zowel de beroepsbevolking als van bedrijven dat ze flexibel zijn.”

“Ons onderwijsaanbod steeds meer gericht op werkenden en werkzoekenden”

Voor Scholingalliantie Noord en de Noordelijke ROC’s sluit dit naadloos aan op een steeds grotere rol bij het om- en bijscholen van een beroepsbevolking die zich een leven lang ontwikkelt. Arwin Nimis, bestuursvoorzitter van het Drenthe College, legt namens de vijf mbo-instellingen uit:

“Als ROC’s zijn we diep geworteld in de regio en hebben we onder andere door onze contacten met het bedrijfsleven en instellingen kennis van de regionale arbeidsmarkt. We richten ons allang niet meer alleen op het opleiden van jongeren. Ons onderwijsaanbod is steeds meer gericht op werkenden en werkzoekenden. Dan heb je het bijvoorbeeld over mensen die even aan de kant staan, of over professionals die een carrièreswitch willen of moeten maken. De coronacrisis maakt dat we die rol nog steviger moeten invullen; deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Door samen op te trekken, kunnen we die stevige rol voor de Noordelijke arbeidsmarkt nog beter invullen.”

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident