“Statushouders zorgen voor differentiatie in je bedrijf”

“Ik raad werkgevers aan om statushouders op te leiden of in dienst te nemen. Ze brengen differentiatie in het bedrijf en leveren een bijdrage aan de maatschappij”, zegt Pia Smit van chemisch industrieconcern PQ Zeolites BV in Farmsum.

Positieve ervaring

Over de ervaring die Pia inmiddels heeft opgedaan met statushouders, is ze voor het grootste deel positief. “De Nederlandse taal blijft lastig, we geven hen momenteel twee keer per week privé training. Op de werkvloer gaan onze collega’s prima met ze om, ze worden geaccepteerd. We bereiden onze organisatie niet speciaal voor op de komst van statushouders, ze worden net als iedere andere nieuwe medewerker opgenomen in ons bedrijf.”

Werkgeversdienstverlening

Pia is tevreden over de ondersteuning vanuit Werk in Zicht en andere organisaties. “Als ik het nodig vind, kan ik altijd op ze rekenen. Ze zijn betrokken bij de statushouders en kunnen waar nodig bijspringen.”

Taal en gewoontes

Voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in statushouders, heeft Pia een tip. “Probeer statushouders altijd mee te nemen in de gewone dingen die leven in een bedrijf. Zo leren ze de taal beter en maken ze zich de Nederlandse gewoontes eigen.” Een tip voor de statushouder heeft ze ook. “Neem zo veel mogelijk deel aan de informele dingen van collega’s, bijvoorbeeld tijdens de koffiepauze, om een goed beeld te krijgen en mee te gaan in die gewoontes. En probeer zoveel mogelijk Nederlands te spreken. Het is ook van belang dat het Werkplein de nadruk legt op het leren van de Nederlandse taal en gedrag op de werkvloer.”

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident