Buschauffeur met een bus in een staling

Steeds minder mensen in WW, maar niet in alle beroepen goede baankansen

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen blijft verder dalen. Ook in november was er weer sprake van een afname van 6,5%. Daarmee telde de provincie Groningen eind november ruim 5.700 WW-uitkeringen. Doordat ook het aantal vacatures sterk groeit, neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. Toch is het niet voor iedereen makkelijk om werk te vinden, niet in alle beroepen zijn goede baankansen.

WW in november verder gedaald

Eind oktober telde Groningen 5.715 WW-uitkeringen. Dat is 1,9% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november af met 396 uitkeringen (-6,5%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in de afgelopen maand in de meeste sectoren, maar vooral bij uitzendbedrijven en in metaalindustrie/installatie, onderwijs en commerciële dienstverlening. Alleen in landbouw, groenvoorziening en bouw was sprake van een kleine toename van de WW. Eind november 2021 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ook ruim lager dan een jaar eerder (-34,8%). Sinds zes maanden ligt de WW weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie.

Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe

De voortdurende daling van het aantal WW-uitkeringen en de toename van vacatures zorgen voor een steeds krappere arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van 2021 is de arbeidsmarkt krap in alle drie noordelijke arbeidsmarktregio’s. In delen van Midden- en Zuid-Nederland is de arbeidsmarkt zelfs zeer krap. Deze krapte zorgt voor knelpunten in de personeelsvoorziening van werkgevers, maar biedt ook kansen voor werkzoekenden.

Bron: UWV Spanningsindicator 3e kwartaal 2021 (rechts) en 3e kwartaal 2020 (links)

Bron: UWV Spanningsindicator

UWV Spanningsindicator 3e kwartaal 2021 (rechts) en 3e kwartaal 2020 (links)

Niet in alle beroepen goede baankansen

Ondanks de grote vraag naar personeel, is het niet voor iedereen makkelijk om werk te vinden. Zo zijn er beroepen met minder goede baankansen. Sommige beroepen bieden al jaren slechtere perspectieven op werk. Bijvoorbeeld omdat er werk verdwijnt door digitalisering, zoals bij administratief medewerkers, grafisch vormgevers en bibliotheekmedewerkers. Andere beroepen zijn erg populair onder scholieren, studenten en werkzoekenden, zoals dierenverzorgers, reisleiders en gidsen, waardoor er veel sollicitanten per vacature zijn. Ook zijn er beroepen die nog steeds last hebben van de coronamaatregelen, zoals touringcarbuschauffeurs en stewards en stewardessen in de luchtvaart.

Met de aanscherping van de coronamaatregelen nemen ook de baankansen weer tijdelijk af in de horeca-, cultuur- en evenementensector. Voor werkzoekenden met dergelijke beroepen kan het handig zijn om breder te zoeken dan alleen naar het eigen beroep. Want de vaardigheden voor dat beroep kunnen ook goed van pas komen in een ander beroep. Voor 19 beroepen waarin het op dit moment lastig kan zijn om werk te vinden, publiceerde UWV voorbeelden van overstapberoepen. Een aantal minder kansrijke beroepen staan in het dashboard Skills en beroepen. Het dashboard laat zien welke skills van minder kansrijke beroepen overlap hebben met skills van kansrijke en overstapberoepen.

Afname WW in heel Nederland

Eind november telde Nederland 189.228 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 199.114 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 9.886 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-5,0%). Vorige maand dook het aantal WW-uitkeringen voor het eerst onder de 200.000. De WW ligt inmiddels ook ruimschoots lager dan voor de coronapandemie. In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen in november af. Een jaar eerder telde Nederland 276.369 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 87.141 uitkeringen (-31,5%). De daling van de WW op jaarbasis is ook in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In november nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind november in de provincie Friesland 6.921 WW-uitkeringen; 4,0% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind november 32,3% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in november met 5,3% af tot 5.213. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 31,0%.
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident