Subsidies voor eerlijke transitie naar een groene economie

De eerste twee subsidieregelingen van het Just Transition Fund (JTF) gaan begin 2023 open. Met dit Europese geld kunnen Noord-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan de slag met de transitie naar een fossielvrije economie mét nieuwe werkgelegenheid. Dit biedt kansen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen, bijvoorbeeld voor schone brandstof, maar ook voor nieuwe opleidingen en omscholing. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Dit zodat aanvragers na de feestdagen hun eerste aanvragen kunnen indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Investering en opleiding
De eerste subsidieregeling is de investerings- en opleidingsregeling, gericht op de proces- en maakindustrie. Industriële ondernemingen in Noord-Nederland die met hun projecten de regio Groningen en Emmen versterken, kunnen een aanvraag indienen. Doel van de regeling is de regionale economie minder afhankelijk maken van de fossiele energiesector en de CO2-intensieve industrie. De projecten binnen deze regeling dienen de overgang naar een klimaat-neutrale economie te versnellen en hebben maatschappelijke impact op de werkgelegenheid, vergroening of innovatie. Met bijbehorende om- en bijscholing van werknemers zorgen deze projecten ervoor dat het personeel straks klaar is voor de toekomst.

Kennis- en valorisatieprojecten
De tweede subsidieregeling is voor grote Noord-Nederlandse kennis- en valorisatieprojecten. Deze regeling is bedoeld voor een brede doelgroep: ondernemingen (van zzp tot groot bedrijf), kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden. Deze subsidies biedt kansen voor de ontwikkeling en toetsing van slimme, innovatieve ideeën en oplossingen voor de omschakeling naar een groene, fossiel-vrije economie. De regeling richt zich specifiek op het stimuleren van toekomstgerichte bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek. Samenwerkingsprojecten worden nadrukkelijk gestimuleerd, om zo van idee tot praktijktest en toepassing te komen.

Aan de slag?
Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die kansen zien om alvast met hun ideeën of projectvoorstellen aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen met het SNN. We denken graag mee met de mogelijkheden voor jouw idee of oplossing. Voor meer informatie over de eerste twee subsidieregelingen en de contactgegevens kun je kijken op www.snn.nl/programma-jtf.

___________________________________________________________________________________________

Het Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF) is één van de meerjarige Europese subsidieprogramma’s die van start gaan. Het JTF, het ‘fonds voor een rechtvaardige energietransitie’, is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, het programma voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Om deze overgang in Noord-Nederland te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd tot 2027. Het komend jaar worden er meer subsidieregelingen opengesteld.

Samenwerking
Het JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s (dit zijn de gemeente en UWV) en de drie noordelijke provincies). Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat het JTF uitvoeren.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident