Uitreiking eerste praktijkverklaringen

Op donderdag 12 december zijn de eerste praktijkverklaringen in de pilot Praktijkleren in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe uitgereikt. Lizet en Ramon kregen op 12 december als eerste deze verklaringen uitgereikt door de wethouder Bloemhoff. Zij hebben een aantal werkprocessen van de mbo-opleiding Assistent logistiek bij Iederz in Groningen positief afgerond. Praktijkleren is bedoeld voor mensen die heel goed zijn in de praktische kant van de opleiding en niet goed in de theorie en geen startkwalificatie hebben. Leren in de praktijk en een praktijkverklaring halen kan helpen om mensen weer mee te laten doen.

Waardering

Annemieke Veenstra, werkleider Inpak, begeleidde Lizet en Ramon: ‘Ik vind het een feestje om te zien hoe belangrijk het is voor mensen om gewaardeerd te worden en hiervoor een bewijs te krijgen in de vorm van een praktijkverklaring. Zelfvertrouwen helpt mensen echt verder’.

Praktische vaardigheden

Sommige bedrijven hebben dringend behoefte aan medewerkers die vooral handig zijn in de praktische vaardigheden. Hier vervult praktijkleren een prima rol. Praktijkleren is in te zetten bij jongeren en volwassen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd of hun opleiding om wat voor reden dan ook niet konden afmaken, maar ook statushouders die nog moeite hebben met de Nederlandse taal. Deze mensen zijn relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker afhankelijk van een uitkering.

Praktijkverklaringen helpen

De kandidaat gaat op basis van de persoonlijke mogelijkheden binnen het leerbedrijf waar hij/zij werkt aan de slag met bestaande delen van een mbo-opleiding. Dit doet hij/zij onder begeleiding van een praktijkopleider. Daarnaast is er altijd begeleiding door een jobcoach (vaak een consulent van de gemeente of UWV). Met het uitvoeren van praktijkopdrachten laat de kandidaat zien wat hij/zij kan en krijgt hier waardering voor. Met een praktijkverklaring laat je zien aan werkgevers wat je kan, dit helpt bij de zoektocht naar werk.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident