Vacature Kwartiermaker Regionaal Mobiliteitscentrum

In de arbeidsmarktregio Groningen & Noord-Drenthe raakt de coronacrisis ook veel ondernemers en werknemers. Toch zijn er ook nog steeds kansen en het Kabinet heeft meerdere steunmaatregelen ingesteld. Naast de regelingen, die financiële steun bieden, wordt hiermee voorkomen dat mensen hun baan verliezen. Daarvoor wordt een Regionaal Mobiliteitsteam ingericht. Samenwerkingspartijen in onze regio gaan gezamenlijk dit team optuigen en hierin de gewenste dienstverlening richting werknemers, zzp‘ers, werkzoekenden en werkgevers inrichten om inwoners zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden.
 
Deze samenwerkingspartners zijn FNV, CNV, AWVN, VNO-NCW MKB-Noord, SBB, Noorderpoort, Alfa-College, Drenthe College, Terra College, Hanzehogeschool, RUG en de arbeidsmarktregio Groningen & Noord-Drenthe (UWV en gemeenten).
 
Hiervoor zoeken we op korte termijn een kwartiermaker voor het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) Groningen & Noord-Drenthe die in de opstartfase (tot 1 juli 2021) alle partijen kan verbinden door ieders toegevoegde waarde zichtbaar te maken en in te zetten. Via een heldere programmatische aanpak dient hij/zij de beoogde dienstverlening te organiseren en voor iedereen in de regio zicht- en vindbaar te maken.
 
De opdracht De kwartiermaker neemt de regie om samen met de samenwerkingspartners te komen tot een regionaal interdisciplinair mobiliteitsteam. In hoofdlijnen bevat de dienstverlening functionaliteiten als makelaarsfunctie vraag en aanbod; loopbaanbegeleiding, bemiddeling en matching, aanbieden (leer/werk) arrangementen, schakelfunctie naar onderwijsinstellingen, leerwerkloketten sectorale arrangementen. Het team sluit aan op de gezamenlijke regionale activiteiten van sociale partners, onderwijs, gemeenten, UWV en overige partners (private en publiek) die toegevoegde waarde hebben binnen een van Werk naar Werk aanpak en het organiseren van heroriëntatie en loopbaankansen voor werkzoekenden.
 
Tevens organiseert de kwartiermaker de dwarsverbanden met diverse opgaves binnen de arbeidsmarktregio, de initiatieven vanuit Scholingsalliantie Noord, Nationaal Programma Groningen en andere gerelateerde agenda’s in de regio op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.
 
Bovenstaande betekent dat het team in een dynamisch werkveld opereert dat met het ene been onderdeel is van de reguliere dienstverlening van de verschillende partners en met het andere been focus aanbrengt op specifieke dienstverlening rondom arbeidsmobiliteit. Door de verschillende belangen en de drukte op het speelveld is het daarnaast belangrijk om de dienstverlening met een gerichte communicatie zicht- en vindbaar te maken.
Zodra de dienstverlening met draagvlak operationeel is en enkele maanden functioneert adviseert de kwartiermaker ook over de meest optimale wijze van tijdelijke sturing en borging op het team.
 
Taken en verantwoordelijkheden
 • Je richt het Mobiliteitsteam Groningen & Noord-Drenthe in, vormt het team en stemt dit af met de reguliere dienstverlening vanuit de samenwerkingspartners;
 • Je ontwikkelt werkwijzen voor het RMT (op basis van klantreizen vanuit de werknemer en werkgever);
 • Je stelt een (basis) menukaart op voor de mogelijke dienstverlening;
 • Je ontwikkelt de benodigde inkoop van scholing (waaronder praktijkleren) in afstemming met andere Noordelijke arbeidsmarktregio’s;
 • Je stelt een financieel kader op (zodra regeling bekend is);
 • Je ontwikkelt de manier van registratie, monitoring en verantwoording;
 • Je brengt raakvlakken, dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen initiatieven en dienstverlening van de partners in kaart. Dat geldt ook breder voor andere relevante dienstverlening en initiatieven in de regio;
 • Je rapporteert periodiek aan de regiegroep RMT en de stuurgroep Werken aan Ontwikkeling;
 • Je legt een relatie met de dienstverlening die opgestart wordt vanuit het RMT met de toekomstige dienstverlening, vanuit de triage gedachte en acteert hier vooroplopend al op waar mogelijk.
Profiel
Je bent ambitieus, analytisch, ondernemend, daadkrachtig, visionair en resultaatgericht. Je weet in korte tijd mensen te committeren en effectief te laten samenwerken. Daarnaast heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ervaring met het realiseren van samenwerking tussen organisaties.
 • Iemand die inspireert en verbindt;
 • HBO+ werk en denkniveau;
 • Ruime kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties;
 • Relevante kennis en ervaring binnen het sociale domein en veel kennis van het netwerk binnen de arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe;
 • Ruime kennis en ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke en een publiek-private omgeving;
 • Resultaatgericht, creatief, hands on, stressbestendig, besluitvaardig, realistisch, organiserend vermogen, sterk in onderhandelen en bemiddeling;
 • Heeft oog voor de problematiek van de ondernemers in de arbeidsmarkt regio door corona;
 • Kan op veel schaakborden tegelijk spelen en met uiteenlopende partners tot goede afspraken komen;
 • De opdracht is voor een periode van 6 maanden, per direct beschikbaar voor 28 tot 32 uur per week.
Reactie termijn: Stuur uiterlijk vrijdag 12 maart jouw sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief en een CV, naar miranda.kaiser@uwv.nl. Aanvullende vragen kan je stellen aan Arnoud Hoogsteen, arnoud.hoogsteen@fnv.nl.
© Werk In Zicht 2021 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident