Wat is een afspraakbaan?

Een afspraakbaan is een baan bij een externe werkgever voor iemand die niet zonder ondersteuning of begeleiding kan werken, maar die niet een beschutte werkplek nodig heeft. Werkgevers van afspraakbanen ontvangen een subsidie.

Heb je meer dan 25 werknemers in dienst? Dan is afgesproken dat je ook mensen aanneemt met een  arbeidsbeperking. Kleinere bedrijven mogen dit vrijwillig doen. Voor 2027 moeten er 100.000 extra banen bijkomen in het bedrijfsleven voor mensen met een arbeidsbeperking en 25.000 extra banen in de overheid.

Het aantal uren voor één afspraakbaan is 25,5 uren verloonde uren per week dat iemand met een arbeidsbeperking gemiddeld werkt. Minder uren tellen naar rato mee.

Begin 2026 moeten er in het bedrijfsleven in totaal 100.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking!

Het doelgroepregister

Mensen die vallen onder de doelgroep afspraakbanen, worden vastgelegd in het doelgroepregister. Wilt u weten of een sollicitant of een werknemer in het doelgroepregister staat ingeschreven? Dat kunt u als werkgever navragen bij UWV.

       

Wie zijn de werkzoekenden binnen afspraakbanen?

Als je iemand hebt of wilt hebben die niet zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon (WML) kan verdienen, kan hij mogelijk vallen onder een afspraakbaan. Vaak gaat het om mensen die begeleiding nodig hebben. Het is een zeer diverse groep, van hoogopgeleide mensen met een lichamelijke beperking tot mensen met een beperkt leervermogen die met het uitvoeren van bij hun competenties passende taken kunnen uitvoeren. Voor iedere praktijksituatie is een juiste match te vinden.

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig 100% het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;
  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);
  • Wajongers met arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen is dat iemand bijvoorbeeld 4 uur per dag kan werken.
  • Mensen die op een Wiw-baan of ID-baan werken (voormalig Besluit in- en doorstroombanen). Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen.
  • Mensen die een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie. Mensen met een ziekte of handicap die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie.
  • Mensen die via de Praktijkroute/ – school in het doelgroepregister instromen.

Tip: Er zijn geen kosten verbonden aan het opnemen van mensen met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de banenafspraak via de Praktijkroute. Subsidiemogelijkheden voor de werkgever zijn afhankelijk van de situatie van je medewerker.

Contact

Zoek en vind jouw persoonlijke WIZ-adviseur

Selecteer een regio en vervolgens een sector 1. Selecteer een regio en sector

Selecteer hier jouw WIZ-adviseur 2. Vind jouw WIZ-adviseur

Selecteer hier  jouw WIZ-adviseur

Vul het onderstaande formulier in om rechtsstreeks contact op te nemen met jouw WIZ-adviseur 3. Neem contact op via het formulier

Vul het onderstaande formulier in om rechtstreeks contact op te nemen met jouw WIZ-adviseur

Contactformulier

Vind jouw WIZ-adviseur
© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident