“Werk is medicijn voor de samenleving”

De arbeidsmarktregio Groningen kent zo’n 23.000 werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid. Om deze doelgroep aan het werk te helpen en vooral te houden is een samenwerking tussen Werk in Zicht en GGZ hard nodig. Werk in Zicht (samenwerkingsverband tussen UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen) en GGZ organiseerden op 21 maart 2019 een symposium in Hanze Plaza in Groningen. Hier werd via verschillende invalshoeken en voorbeelden het belang van een goede ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep belicht in de zoektocht naar werk. Er was gerekend op vijftig belangstellenden, het werden er bijna honderdvijftig.

Essentie van werk

Ronald de Jong, directeur werk bij de gemeente Groningen, gaf de strekking van het symposium in één zin aan: “Werk is het medicijn voor de samenleving.” Stynke Castelein, bijzonder hoogleraar herstelbevordering van ernstig psychische aandoeningen, bevestigde dit in haar lezing. “Werk is zo belangrijk voor mensen met een psychische beperking. Het geeft structuur en kan zelfs zorgen voor herstel omdat ze buiten de deur komen en bijvoorbeeld gaan lopen en fietsen. Natuurlijke factoren die hun problematiek op een gezonde manier bestrijden.”

Korte lijnen en kennisdeling

Harry van de Kraats, directeur VNO-NCW en ambassadeur van arbeidsmarktregio Groningen, en Jacobine Geel van GGZ Nederland kwamen op werkbezoek en gingen in gesprek met betrokkenen. Kwartiermaker Werk en GGZ Jojanneke Bakker heeft als projectbegeleider geïnventariseerd waaraan behoefte is bij de alliantie. “We vormen een grote arbeidsmarktregio. Korte lijnen, vergroting en deling van kennis zijn daarom essentieel. Ook is het belangrijk dat we maatwerk kunnen bieden voor de samenleving. Deze behoeftes creëren draagvlak voor samenwerking”, aldus Jojanneke.

Individuele Plaatsing en Steun

UWV en Werkplein Drentsche Aa maken sinds kort gebruik van het traject Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Iedereen die de wens heeft om te werken of een opleiding te volgen, komt in aanmerking voor IPS. Betaald werk is het doel. De voorkeur van de cliënt staat centraal en er is blijvende ondersteuning bij werk en inkomen. De trajectbegeleider is lid van een ambulant, multidisciplinair team waardoor de toeleiding naar werk en zorg integreren. Met de presentatie van een ervaringsdeskundige, werkgever en een werkcoach werd het systeem toegelicht en werden vragen gesteld. Inmiddels zijn twee andere werkpleinen geïnteresseerd in IPS en in gesprek met GGZ.

Praktijk

Bij Post- en koeriersbedrijf Cycloon zijn alle processen zo ingericht dat ze onder goede begeleiding kunnen worden uitgevoerd door werknemers met een arbeidsbeperking. Werknemer Huub is blij met zijn baan bij Cycloon en vertelde enthousiast over zijn werkzaamheden.

Het symposium inspireerde iedereen om kennis en kunde met elkaar te delen. Er werden afspraken gemaakt over hoe we samen voor de cliënt van toegevoegde waarde kunnen zijn.

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident