Social Return

In de arbeidsmarktregio Groningen coördineert Werk in Zicht alle Social Return activiteiten. Via het Coördinatiepunt Social Return denken we mee over de manier waarop je Social Return kunt vormgeven.

Direct contact met je dichtstbijzijnde social return specialist

De Social Return adviseurs weten welke activiteiten op welke manier meetellen voor jouw Social Returnverplichtingen en adviseren je hoe jouw bedrijfsbelangen en maatschappelijke doelen optimaal met elkaar in verbinding worden gebracht.  Zij kennen de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende doelgroepen. Ook kijken ze samen met jou welke werkzaamheden geschikt zijn voor Social Return of welke opleidingsmogelijkheden bepaalde werkzaamheden bieden. Elke regio heeft zijn eigen lokale Social Return adviseur.

De Social Return Monitor is de digitale omgeving waar gegunde projecten (of opdrachten) met een Social Return contractafspraak in één overzicht staan en gemonitord worden. Op het gebruik van de Social Return Monitor is een privacy protocol van toepassing (Privacy protocol Social Return Monitor).

Animaties – werkinstructies Social Return proces

Onderstaande animaties bevatten werkinstructies voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en accountmanagers en geven in 2 minuten een goed beeld van het Social Return proces voor de verschillende betrokken partijen.

  • Werkinstructie Social Return – Opdrachtgevers – Groningen 

  • Werkinstructie Social Return – Opdrachtnemers

  • Werkinstructie Social Return – Accountmanager

© Werk in Zicht 2023 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident