Twee mannen zitten aan een bureau en kijken naar computerschermen waar code op te zien is.

WW daalt licht in Groningen

In juli daalde het aantal WW-uitkeringen licht in de provincie Groningen. Tekorten in de ICT bieden kansen voor werkzoekenden. Er zijn verschillende manieren om de personeelstekorten aan te pakken, zoals omscholingstrajecten. 

Lichte afname WW in juli

Eind juli ontvingen 5.214 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,6% van de Groningse beroepsbevolking. In juli nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen licht af met 0,7% (-38 uitkeringen). De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen kwam vanuit de uitzendsector. Vanuit het onderwijs was er deze maand een toename van de WW door aflopende jaarcontracten voor de schoolvakanties. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Groningen 0,3% lager.

Ook landelijk nam afgelopen maand het aantal WW-uitkeringen licht af. Eind juli telde Nederland 151.967 WW-uitkeringen (1,5% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 627 minder dan in juni (-0,4%). Vorig jaar telde Nederland in juli 156.636 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 4.669 uitkeringen (-3,0%).

Veel kansen in ICT in Groningen

De vraag naar ICT’ers is ook groot. Momenteel staan er in de provincie Groningen 600 vacatures open voor ICT-beroepen, onder andere voor softwareontwikkelaars en securityspecialisten. Bovendien is de arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep zeer krap in heel Nederland. Voor werkgevers is – en blijft – het dus moeilijk om personeel te vinden. Vooral hbo- en universitaire vacatures zijn moeilijk te vervullen.

Oplossingen voor mismatch in ICT

Werkgevers zoeken werknemers met recente ICT-vaardigheden, omdat nieuwe ontwikkelingen en technologieën elkaar snel opvolgen. Dit vraagt flexibele werknemers die constant bijleren. Er zijn vooral vacatures voor hoogopgeleide medewerkers die voltijd willen werken. En dat terwijl ICT’ers met een WW-uitkering vaak middelbaar opgeleid zijn en lang niet altijd een voltijdbaan zoeken. Daarnaast werken er relatief weinig 55-plussers in de sector, terwijl ICT’ers langer door willen werken na hun pensioenleeftijd (49%) dan gemiddeld (33%).Tekst op afbeelding: Vraag naar ICT-ers neemt toe. Stijgende vraag naar: securityspecialisten en softwareontwikkelaars.

Hier liggen mogelijkheden om de personeelstekorten aan te pakken. Bijvoorbeeld via omscholingstrajecten, een kortere werkweek en het in dienst houden van medewerkers na hun pensioenleeftijd. De regionale WerkgeversServicepunten bieden werkgevers hierbij ondersteuning en advies. Zo denken ze mee over oplossingen voor wervingsproblemen, dragen kandidaten aan en creëren samen mogelijkheden voor zij-instromers in de ICT.

Het volledige rapport ICT in Beeld vindt u op Personeelstekort in ICT blijft, ondanks toename aantal ICT’ers (werk.nl).

Regionale verschillen

In juli nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind juli in de provincie Friesland 5.359 WW-uitkeringen; 3,2% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juli 5,4% lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in juli af met 3,2% tot 4.146. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 3,0%.

Ontwikkeling lopende WW-uitkeringen juli 2023 t.o.v. juni 2023 Ontwikkeling lopende WW-uitkeringen op jaarbasis, landelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsflits arbeidsmarkt provincie Groningen 0,3 mb.pdf

© Werk in Zicht 2024 Privacy statement | Inloggen
Webontwikkeling door Convident